Alle Artikelen van Gemeentemodel

Vergelijkbare cijfers voor samenwerkende gemeenten

Samenwerken in een gemeenschappelijke regeling kan schaal- en efficiencyvoordelen bieden. Maar benut je op het gebied van planning & control alle kansen van die samenwerking?

Met het Prognose Model Gemeenten voldoe je als serviceorganisatie of samenwerkende gemeente snel en efficiënt aan de eisen van het BBV. Bovendien bouw je met het model op uniforme wijze de financiële kengetallen op voor alle deelnemende gemeenten. Op die manier kunnen raden en colleges de financiële positie van hun gemeente beter onderling vergelijken.

Verschillende samenwerkende gemeenten gebruiken mede om die reden al het Prognose Model Gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld om Leidse-Regio (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest), de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) en BAR-organisatie (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Minder kwetsbaar in P&C bij verloop en ziekte?

Elk jaar stroomt circa 1 op de 12 gemeenteambtenaren uit. En het ziekteverzuim bij gemeenten liep vorig jaar op naar gemiddeld 6,7%. Dat maakt ook jouw P&C-afdeling kwetsbaar, want vind in deze krappe arbeidsmarkt maar eens vervangers.

Met het Prognose Model Gemeenten verklein je dat risico. Je bent daardoor namelijk niet meer afhankelijk van één of enkele specialisten die de balansprognose, financiële kengetallen en het EMU-saldo opstellen.

Het model neemt namelijk alle complexe berekeningen van je over en legt automatisch de juiste dwarsverbanden. Bovendien zijn honderden pagina’s aan regels, voorschriften en toelichtingen op BBV-gebied verwerkt in het model. Die kennis hoeven medewerkers dus niet paraat te hebben.

Het enige wat je zelf hoeft te doen? Invullen! En daar ben je zo mee klaar. De invulinstructie vertelt je bovendien precies welke cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties je nodig hebt.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Meerjarig financieel inzicht vanaf ravijnjaar 2026?

Op hoeveel geld kan jouw gemeente de komende jaren rekenen? Van het accres tot de opschalingskorting; er zijn nogal wat onzekerheden over de uitkering uit het gemeentefonds.

VNG adviseerde gemeenten onlangs om voor ravijnjaar 2026 en verder een reële begroting te maken, op basis van het huidige takenpakket en de noodzakelijke investeringen. Ontstaat daarbij een tekort? Laat dat dan duidelijk zien, is de aanbeveling.

Het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. Sterker nog: met het model geef je raad en college duidelijk inzicht in meerjarige effecten op de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo, de meerjarenbalans en de financiële kengetallen.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model gehttps://gemeentemodel.nl/prognose-model-gemeenten/nereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Zo snappen raad en college al die cijfers en tabellen

Zeg eens eerlijk: hoeveel raadsleden in jouw gemeente lezen de kadernota en begroting helemaal? En kunnen ze al die cijfers en tabellen op de juiste manier interpreteren als ze niet dezelfde financiële bagage hebben als jij?

Het Prognose Model Gemeenten helpt je om daar verandering in te brengen. Het model genereert namelijk niet alleen razendsnel de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. Je krijgt er als bonus ook automatisch tabellen en visuals bij die makkelijk te interpreteren zijn.

De tabellen geven aan de hand van kleuren aan of jouw gemeente het goed doet of juist niet. In de visuals kun je ontwikkelingen afzetten tegen referentiewaarden, eigen streefwaarden of de signaleringswaarden van het ministerie. Zo zien raadsleden in één oogopslag hoe jouw gemeente er financieel voor staat.

Je zou die tabellen en visuals kunnen gebruiken voor een dashboard of een samenvatting voor de raad, net zoals je vaak een publiekssamenvatting maakt voor inwoners. Op die manier kun je college en raad op een toegankelijke manier meerjarig financieel inzicht bieden. 

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model

Geef de raad wat te kiezen met scenario’s in de kadernota

Wat doet de inflatie volgend jaar? Hoe ontwikkelt de rente zich in 2024? En op welke bijdragen van het Rijk kun je in de komende jaren rekenen? Het zijn vragen waar je over na moet denken bij het maken van de komende kadernota.

Niet alle ontwikkelingen zijn te voorspellen. Daarom is het een aanrader om te werken met scenario’s. Daarmee kun je raadsleden toch meerjarig inzicht geven in de financiële positie van jouw gemeente. De scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. 

Met de scenariomanager breng je bij verschillende scenario’s de meerjarige effecten in beeld op o.a. de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo, de meerjarenbalans en de financiële kengetallen.

Per scenario kan je in het model een dekkingsvoorstel opnemen. Zo kan je college en raad al voorstellen meegeven bij één of meerdere scenario’s. De effecten uit de verschillende scenario’s worden gevisualiseerd in grafieken en dashboards. Dit ondersteunt het verhaal achter de cijfers.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.
Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model.

Laat junior medewerkers de balansprognose maken!

Wist je dat er meer dan 2000 pagina’s aan regels, voorschriften en uitleg bestaan over de BBV-verplichtingen? Het is één van de redenen waarom in veel gemeenten ervaren financials zich bezighouden met het opstellen van de balansprognose, financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten.

En dat is eigenlijk zonde, zeker als er in jouw team ook nog eens vacatures openstaan en er meer werk ligt dan jullie in de schaarse tijd afkrijgen. Hoe mooi zou het zijn wanneer jij of jouw senior medewerkers zich weer kunnen focussen op bijvoorbeeld analyses en het duiden van de cijfers?

Dat is precies wat het Prognose Model Gemeenten mogelijk maakt. In het model zijn namelijk alle BBV-voorschriften verwerkt. Ook bevat het model alle stappen en berekeningen om te komen tot de balansprognose, financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten.

Het enige wat je zelf hoeft te doen? Invullen! Daar ben je zo mee klaar. De invulinstructie vertelt je bovendien precies welke cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties je nodig hebt. Hierdoor bespaar jij veel tijd of kun je dit werk overdragen aan junior medewerkers met minder BBV-kennis.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Hoeveel tijd kost de jaarrekening jou?

De begroting is net klaar, snel door met de jaarrekening. Want voor je het weet wil het college de eerste versie zien. Gelukkig kun je veel tijd besparen met de jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten!

Met de jaarrekeningmodule genereer je namelijk in een handomdraai financiële kengetallen zoals de netto schuldquote, de sovabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. Maar ook de balans inclusief geprognosticeerde begroting, het EMU-saldo en een kasstroomoverzicht rollen moeiteloos uit het model.


Je bespaart niet alleen tijd omdat alle berekeningen voor jou worden uitgevoerd door het model. Een groot voordeel is ook dat je cijfers eenvoudig maar op één plek hoeft in te voeren. Ze worden vervolgens integraal gebruikt door het model, waardoor cijfers naadloos aansluiten. Dat scheelt veel handwerk. En volgend jaar bespaar je nóg meer tijd. Want dan staan de gegevens die je hebt ingevoerd voor de begroting 2023 en de jaarrekening 2022 al voor je klaar!

Razendsnel duidelijke visuals voor je jaarrekening

Zelf grafieken en tabellen maken voor de jaarrekening? Dat kan makkelijker! Met de jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten creëer je in een handomdraai visuals of zelfs een compleet dashboard!

De jaarrekeningmodule geneert bijvoorbeeld automatisch visuals van de financiële kengetallen die je moet opnemen in jouw jaarrekening. Laat daarbij de ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar zien of zet de kengetallen af tegen eigen streefwaarden of de centraal vastgestelde signaleringsgrenzen.

Met een dashboard geef je college en raad een goed beeld van de onderlinge samenhang tussen de kengetallen. Zo sluit je aan bij de aanbevelingen uit de BBV-notitie ‘Meerjarig financieel inzicht voor de raad’ (2020).

Met de jaarrekeningmodule vergelijk je de balans met de geprognosticeerde begroting. Ook genereer je in een handomdraai het EMU-saldo en een kasstroomoverzicht. Alle onderdelen worden berekend en gepresenteerd in lijn met de aanbevelingen en voorschriften uit de meest recente BBV-notities. Het model helpt je mee om een juiste duiding van de cijfers te geven. Zo wordt het Emu-saldo grafisch vergeleken met de individuele referentiewaarde van je gemeente.

Zo kun je begrotingswerk automatiseren


Staan er op jouw afdeling ook zoveel vacatures open? Overal in Nederland worstelen gemeenten met het vinden van financieel specialisten. Daarom is het slim om na te denken hoe je zoveel mogelijk werk voor de begroting kunt automatiseren.

Het Prognose Model Gemeenten is dan de moeite waard om eens te bekijken. Met het model stel je namelijk in slechts een paar uur tijd de balansprognose, de financiële kengetallen en het EMU-saldo op. Dat bespaart je veel tijd. Bovendien ben je niet langer afhankelijk van 1 of 2 medewerkers die de berekeningen en prognoses maken.

Goed om te weten: starten met het Prognose Model Gemeenten is eenvoudig. Het model is namelijk voorzien van een duidelijke invulinstructie. Per onderdeel van het model vind je uitleg over de stappen die je moet zetten. De implementatie is daardoor erg laagdrempelig. Binnen een dag kan je helemaal zelfstandig werken met het model en heb je de overzichten voor de begroting klaar.

https://gemeentemodel.nl/prognose-model-gemeenten/basismodule/

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager en is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool.

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Inspireer het nieuwe college met dashboards

Overal in Nederland zijn nieuwe wethouders gestart. Grote kans dat ook jouw college een aantal nieuwe gezichten heeft. Wil je die wethouders dit jaar echt goed meenemen in de financiële positie van jouw gemeente?

Dan helpt het als je cijfers en trends visualiseert. Het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. Om de ontwikkeling in perspectief te plaatsen, worden in het dashboard bovendien referentiewaarden getoond. Veel toegankelijker toch dan al die tabellen?

Goed om te weten: starten met het Prognose Model Gemeenten is eenvoudig. Het model is namelijk voorzien van een duidelijke invulinstructie. Per onderdeel van het model vind je uitleg over de stappen die je moet zetten. De implementatie is daardoor erg laagdrempelig. Binnen een dag kan je helemaal zelfstandig werken met het model en heb je de overzichten voor de begroting klaar.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager en is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool.

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.