Alle Artikelen van Gemeentemodel

Zo kun je begrotingswerk automatiseren


Staan er op jouw afdeling ook zoveel vacatures open? Overal in Nederland worstelen gemeenten met het vinden van financieel specialisten. Daarom is het slim om na te denken hoe je zoveel mogelijk werk voor de begroting kunt automatiseren.

Het Prognose Model Gemeenten is dan de moeite waard om eens te bekijken. Met het model stel je namelijk in slechts een paar uur tijd de balansprognose, de financiële kengetallen en het EMU-saldo op. Dat bespaart je veel tijd. Bovendien ben je niet langer afhankelijk van 1 of 2 medewerkers die de berekeningen en prognoses maken.

Goed om te weten: starten met het Prognose Model Gemeenten is eenvoudig. Het model is namelijk voorzien van een duidelijke invulinstructie. Per onderdeel van het model vind je uitleg over de stappen die je moet zetten. De implementatie is daardoor erg laagdrempelig. Binnen een dag kan je helemaal zelfstandig werken met het model en heb je de overzichten voor de begroting klaar.

https://gemeentemodel.nl/prognose-model-gemeenten/basismodule/

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager en is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool.

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Inspireer het nieuwe college met dashboards

Overal in Nederland zijn nieuwe wethouders gestart. Grote kans dat ook jouw college een aantal nieuwe gezichten heeft. Wil je die wethouders dit jaar echt goed meenemen in de financiële positie van jouw gemeente?

Dan helpt het als je cijfers en trends visualiseert. Het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. Om de ontwikkeling in perspectief te plaatsen, worden in het dashboard bovendien referentiewaarden getoond. Veel toegankelijker toch dan al die tabellen?

Goed om te weten: starten met het Prognose Model Gemeenten is eenvoudig. Het model is namelijk voorzien van een duidelijke invulinstructie. Per onderdeel van het model vind je uitleg over de stappen die je moet zetten. De implementatie is daardoor erg laagdrempelig. Binnen een dag kan je helemaal zelfstandig werken met het model en heb je de overzichten voor de begroting klaar.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager en is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool.

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Last-minute aanpassingen aan je begroting?

Van stijgende bouwkosten tot exploderende energieprijzen; met de hoge inflatie is het misschien ook voor jouw gemeente puzzelen om de begroting sluitend te krijgen. Dat betekent veel last-minute aanpassingen en wijzigingen.

Wil je zeker weten dat bij mutaties alle kengetallen, prognoses en overzichten op elkaar blijven aansluiten? Dan biedt het Prognose Model Gemeenten uitkomst. Omdat je in dit integrale model werkt vanuit één bron, sluiten je cijfers namelijk altijd naadloos op elkaar aan.

Goed om te weten: starten met het Prognose Model Gemeenten is eenvoudig. Het model is namelijk voorzien van een duidelijke invulinstructie. Per onderdeel van het model vind je uitleg over de stappen die je moet zetten. De implementatie is daardoor erg laagdrempelig. Binnen een dag kan je helemaal zelfstandig werken met het model en heb je de overzichten voor de begroting klaar.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager en is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool.

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en in presentaties.

Werken met scenario’s in je kadernota?

Wat betekenen de stijgende inflatie en de oplopende rente voor de financiële positie van jouw gemeente? De onvoorspelbaarheid van (geo)politieke ontwikkelingen en marktbewegingen vormen een uitdaging bij het opstellen van de kadernota en meerjarenraming. Steeds meer gemeenten werken daarom met scenario’s.

Die maak je eenvoudig en snel met de scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten. Daarmee breng je de meerjarige effecten in beeld op onder andere de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo en de meerjarenbalans.

De effecten uit de verschillende scenario’s worden automatisch gevisualiseerd in grafieken en dasboards. Die kun je direct overnemen in je stukken of bijvoorbeeld gebruiken in presentaties waarmee je college en raad laat meedenken over ombuigingen. 

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Maak jouw begroting eenvoudig BBV-proof

Wist jij dat je bij de berekening van de kasgeldlimiet de dotaties aan de reserves moet meenemen bij het vaststellen van het begrotingtotaal? Of wat de consequenties van de nieuwe regeling schatkistbankieren betekenen voor jouw gemeente?

Als je kiest voor het Prognose Model Gemeenten hoef je daar zelf niet meer over na te denken. Alle updates in wet- en regelgeving zitten namelijk in het model. Je ontvangt jaarlijks een nieuwe versie waarmee je makkelijk voldoet aan de BBV-verplichtingen.

De basismodule van het Prognose Model Gemeenten ondersteunt je bij het maken van de kadernota en begroting. Je krijgt stap voor stap instructies om de benodigde cijfers op één plek in te voeren. Het model berekent vervolgens automatisch de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, het EMU-saldo en de financieringsbehoefte. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en in presentaties.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Bespaar tijd bij het maken van de begroting

Dit begrotingsjaar is anders dan anders. Een nieuw college maakt vaak andere financiële keuzes, de herverdeling van het Gemeentefonds komt eraan en dan moet jouw gemeente ook nog eens voor het eerst zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven.

In dit drukke jaar is het handig als je snel kunt voldoen aan de BBV-verplichting tijdens het maken van de kadernota en de begroting. De basismodule van het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij.

Je krijgt stap voor stap instructies om de benodigde cijfers op één plek in te voeren. Het model berekent vervolgens automatisch de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, het EMU-saldo en de financieringsbehoefte. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en in presentaties.

Wist je dat al meer dan 35 gemeenten werken met het Prognose Model Gemeenten, waaronder ook 100.000+ gemeenten zoals Zwolle en Leiden?

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Licentiecontrole maakt model nog veiliger

Vanaf dit jaar bevat het Prognose Model Gemeenten een licentiecontrole. Daarmee zorgen we ervoor dat het model alleen gebruikt kan worden door gemeenten die daadwerkelijk klant zijn bij Gemeentemodel.nl. De licentiecontrole maakt het model ook veiliger voor jouw gemeente. Iemand van buiten jouw gemeente kan hierdoor niet aan de slag met het door jullie ingevulde model.

Bij aanschaf van het model ontvang je als gemeente een licentietester. Deze tester geeft Gemeentemodel.nl eenmalig informatie over het domein van jouw gemeente. De nieuwe versie van het Prognose Model Gemeenten bevat ingebouwde functionaliteit waarmee we vervolgens kunnen vergelijken of het domein waar het model actief is overeenkomt met het domein van jouw gemeente. Ook kunnen we controleren of een gemeente nog een licentie heeft om het model te gebruiken. Voor deze controle maken we gebruik van zogenoemde VBA-macro’s in MS Excel. Het is daarom belangrijk dat die macro’s zijn ingeschakeld.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal Excel-model dat je helpt om snel, efficiënt en zorgvuldig te voldoen aan de verplichtingen uit het BBV. Het model is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool. Je voert op één plek cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties in. Het model genereert vervolgens voor jou de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, EMU-saldo en financieringsoverzichten. Ook kun je snel en eenvoudig scenario’s doorrekenen en de impact van deze scenario’s op de financiële positie van jouw gemeente in kaart brengen. Met behulp van visuals en aansprekende dashboards geef je raad en andere stakeholders eenvoudig op  duidelijke wijze meerjarig financieel inzicht. Het Prognose Model Gemeenten bespaart je zo veel tijd in de P&C-cyclus!

Verklein de kans op afwijkingen in de jaarrekening

Schuif je investeringen steeds door naar het volgende jaar? Of loopt de netto-schuldquote steeds verder op? Voorkom financiële afwijkingen in de jaarrekening. De jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. 

De balans in de jaarrekening wordt namelijk inclusief de geprognosticeerde begroting aangeboden. Zo krijg je zicht op verschillen in de realisatie. Die kan je gebruiken om meer realistische prognoses te maken.
 
De jaarrekeningmodule is een aanvulling op de basismodule van het Prognose Model Gemeenten. Met de module genereer je snel en eenvoudig de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose en het EMU-saldo voor de jaarrekening.

https://gemeentemodel.nl/prognose-model-gemeenten/

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model.

Meerjarig inzicht in de financiële positie bij de jaarrekening

Wil jij de komende jaarrekening nog inzichtelijker maken voor college en raadsleden? Met de jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten creëer je in een handomdraai een dashboard met visuals! 

Het dashboard geeft een goed beeld van de onderlinge samenhang tussen de kengetallen en laat een vergelijking zien met de centraal vastgestelde normen of eigen normen. Daarmee voldoet het op alle fronten aan de de BBV-notitie ‘Meerjarig financieel inzicht voor de raad’ (2020). Bij de kengetallen kun je ook de historie laten zien. Daarmee heb je in één oogopslag inzicht in de meerjarige historische trend van de financiële positie van je gemeente.

https://gemeentemodel.nl/prognose-model-gemeenten/

De jaarrekeningmodule is een aanvulling op de basismodule van het Prognose Model Gemeenten. De gegevens die je hebt ingevoerd voor de begroting 2021 en de jaarrekening 2020 staan al voor je klaar. Dat scheelt veel handwerk. Bovendien weet je zeker dat alle cijfers op elkaar aansluiten. Makkelijker kan niet! 

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Bespaar tijd bij het maken van de jaarrekening

Is het in jouw gemeente ook elk jaar een uitdaging om de jaarrekening op tijd af te ronden? De jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten bespaart je veel tijd!

Met de jaarrekeningmodule genereer je binnen 1 uur de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose en het EMU-saldo voor de jaarrekening. Wel zo handig in een toch al drukke periode!

De jaarrekeningmodule is een aanvulling op de basismodule van het Prognose Model Gemeenten. De gegevens die je hebt ingevoerd voor de begroting 2021 en de jaarrekening 2020 staan al voor je klaar. Dat scheelt veel handwerk. Bovendien weet je zeker dat alle cijfers op elkaar aansluiten. Makkelijker kan niet!

https://gemeentemodel.nl/prognose-model-gemeenten/

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model.