Alle Artikelen van Gemeentemodel

Werken met scenario’s in je kadernota?

Wat betekenen de stijgende inflatie en de oplopende rente voor de financiële positie van jouw gemeente? De onvoorspelbaarheid van (geo)politieke ontwikkelingen en marktbewegingen vormen een uitdaging bij het opstellen van de kadernota en meerjarenraming. Steeds meer gemeenten werken daarom met scenario’s.

Die maak je eenvoudig en snel met de scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten. Daarmee breng je de meerjarige effecten in beeld op onder andere de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo en de meerjarenbalans.

De effecten uit de verschillende scenario’s worden automatisch gevisualiseerd in grafieken en dasboards. Die kun je direct overnemen in je stukken of bijvoorbeeld gebruiken in presentaties waarmee je college en raad laat meedenken over ombuigingen. 

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Maak jouw begroting eenvoudig BBV-proof

Wist jij dat je bij de berekening van de kasgeldlimiet de dotaties aan de reserves moet meenemen bij het vaststellen van het begrotingtotaal? Of wat de consequenties van de nieuwe regeling schatkistbankieren betekenen voor jouw gemeente?

Als je kiest voor het Prognose Model Gemeenten hoef je daar zelf niet meer over na te denken. Alle updates in wet- en regelgeving zitten namelijk in het model. Je ontvangt jaarlijks een nieuwe versie waarmee je makkelijk voldoet aan de BBV-verplichtingen.

De basismodule van het Prognose Model Gemeenten ondersteunt je bij het maken van de kadernota en begroting. Je krijgt stap voor stap instructies om de benodigde cijfers op één plek in te voeren. Het model berekent vervolgens automatisch de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, het EMU-saldo en de financieringsbehoefte. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en in presentaties.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Bespaar tijd bij het maken van de begroting

Dit begrotingsjaar is anders dan anders. Een nieuw college maakt vaak andere financiële keuzes, de herverdeling van het Gemeentefonds komt eraan en dan moet jouw gemeente ook nog eens voor het eerst zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven.

In dit drukke jaar is het handig als je snel kunt voldoen aan de BBV-verplichting tijdens het maken van de kadernota en de begroting. De basismodule van het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij.

Je krijgt stap voor stap instructies om de benodigde cijfers op één plek in te voeren. Het model berekent vervolgens automatisch de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, het EMU-saldo en de financieringsbehoefte. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en in presentaties.

Wist je dat al meer dan 35 gemeenten werken met het Prognose Model Gemeenten, waaronder ook 100.000+ gemeenten zoals Zwolle en Leiden?

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Licentiecontrole maakt model nog veiliger

Vanaf dit jaar bevat het Prognose Model Gemeenten een licentiecontrole. Daarmee zorgen we ervoor dat het model alleen gebruikt kan worden door gemeenten die daadwerkelijk klant zijn bij Gemeentemodel.nl. De licentiecontrole maakt het model ook veiliger voor jouw gemeente. Iemand van buiten jouw gemeente kan hierdoor niet aan de slag met het door jullie ingevulde model.

Bij aanschaf van het model ontvang je als gemeente een licentietester. Deze tester geeft Gemeentemodel.nl eenmalig informatie over het domein van jouw gemeente. De nieuwe versie van het Prognose Model Gemeenten bevat ingebouwde functionaliteit waarmee we vervolgens kunnen vergelijken of het domein waar het model actief is overeenkomt met het domein van jouw gemeente. Ook kunnen we controleren of een gemeente nog een licentie heeft om het model te gebruiken. Voor deze controle maken we gebruik van zogenoemde VBA-macro’s in MS Excel. Het is daarom belangrijk dat die macro’s zijn ingeschakeld.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal Excel-model dat je helpt om snel, efficiënt en zorgvuldig te voldoen aan de verplichtingen uit het BBV. Het model is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool. Je voert op één plek cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties in. Het model genereert vervolgens voor jou de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, EMU-saldo en financieringsoverzichten. Ook kun je snel en eenvoudig scenario’s doorrekenen en de impact van deze scenario’s op de financiële positie van jouw gemeente in kaart brengen. Met behulp van visuals en aansprekende dashboards geef je raad en andere stakeholders eenvoudig op  duidelijke wijze meerjarig financieel inzicht. Het Prognose Model Gemeenten bespaart je zo veel tijd in de P&C-cyclus!

Verklein de kans op afwijkingen in de jaarrekening

Schuif je investeringen steeds door naar het volgende jaar? Of loopt de netto-schuldquote steeds verder op? Voorkom financiële afwijkingen in de jaarrekening. De jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. 

De balans in de jaarrekening wordt namelijk inclusief de geprognosticeerde begroting aangeboden. Zo krijg je zicht op verschillen in de realisatie. Die kan je gebruiken om meer realistische prognoses te maken.
 
De jaarrekeningmodule is een aanvulling op de basismodule van het Prognose Model Gemeenten. Met de module genereer je snel en eenvoudig de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose en het EMU-saldo voor de jaarrekening.

https://gemeentemodel.nl/prognose-model-gemeenten/

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model.

Meerjarig inzicht in de financiële positie bij de jaarrekening

Wil jij de komende jaarrekening nog inzichtelijker maken voor college en raadsleden? Met de jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten creëer je in een handomdraai een dashboard met visuals! 

Het dashboard geeft een goed beeld van de onderlinge samenhang tussen de kengetallen en laat een vergelijking zien met de centraal vastgestelde normen of eigen normen. Daarmee voldoet het op alle fronten aan de de BBV-notitie ‘Meerjarig financieel inzicht voor de raad’ (2020). Bij de kengetallen kun je ook de historie laten zien. Daarmee heb je in één oogopslag inzicht in de meerjarige historische trend van de financiële positie van je gemeente.

https://gemeentemodel.nl/prognose-model-gemeenten/

De jaarrekeningmodule is een aanvulling op de basismodule van het Prognose Model Gemeenten. De gegevens die je hebt ingevoerd voor de begroting 2021 en de jaarrekening 2020 staan al voor je klaar. Dat scheelt veel handwerk. Bovendien weet je zeker dat alle cijfers op elkaar aansluiten. Makkelijker kan niet! 

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Bespaar tijd bij het maken van de jaarrekening

Is het in jouw gemeente ook elk jaar een uitdaging om de jaarrekening op tijd af te ronden? De jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten bespaart je veel tijd!

Met de jaarrekeningmodule genereer je binnen 1 uur de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose en het EMU-saldo voor de jaarrekening. Wel zo handig in een toch al drukke periode!

De jaarrekeningmodule is een aanvulling op de basismodule van het Prognose Model Gemeenten. De gegevens die je hebt ingevoerd voor de begroting 2021 en de jaarrekening 2020 staan al voor je klaar. Dat scheelt veel handwerk. Bovendien weet je zeker dat alle cijfers op elkaar aansluiten. Makkelijker kan niet!

https://gemeentemodel.nl/prognose-model-gemeenten/

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Noordwijk en BAR-organisatie kiezen voor PMG

Het aantal gebruikers van het Prognose Model Gemeenten (PMG) blijft groeien. Onlangs hebben gemeente Noordwijk en de 3 gemeenten van BAR-organisatie gekozen voor ons model. Zij kunnen voortaan snel, efficiënt en zorgvuldig voldoen aan de verplichtingen uit het BBV!

Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het Prognose Model Gemeenten. Ze besparen veel tijd, omdat het model automatisch financiële kengetallen, de balansprognose, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten genereert. Ook benutten ze de handige visuals om de raad inzicht te geven in de meerjarige financiële ontwikkelingen. En doordat ze allemaal met hetzelfde model werken, zijn cijfers onderling vergelijkbaar!

Deze gemeenten gebruiken het Prognose Model Gemeenten

Het Prognose Model Gemeenten bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Het model is BBV-proof en krijgt jaarlijks een update. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Minder stress bij het maken van de begroting

De zomervakantie zit er net op. Het lijkt nog ver weg, maar nog even en dan zit je weer midden in de afronding van de begroting. Dit jaar geen zin in stress?

Dan is het Prognose Model Gemeenten een handige tool. Met dit model bereken je namelijk in zo’n 2 tot 4 uur de meerjarig financiële effecten van de begrotingskeuzes in jouw gemeente. Daar krijg je als bonus automatisch de visuals voor jouw rapportages of dashboard bij. Als je wilt kun je dus een dag na de behandeling van de kadernota een bijgewerkt overzicht presenteren van de financiële kengetallen, de balansprognose, het EMU-saldo, het kasstroomoverzicht en de financieringsoverzichten.

Het Prognose Model Gemeenten bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Een Excel-model, dat kan ik toch zelf ontwikkelen?

Bij gemeenten wordt MS Excel veelvuldig gebruikt. We zien dat veel ambtenaren allerlei overzichten maken in MS Excel en soms ingewikkelde modellen ontwikkelen. Toch constateren we dat het overgrote deel nog geen 5% gebruikt van wat er mogelijk is en dat de betrouwbaarheid vaak te wensen over laat.

Geen implementatiekosten

Het Prognose Model Gemeenten is bewust ontwikkeld binnen het Microsoft platform, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de functionaliteiten binnen MS Excel. Dat maakt de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid groot. Ambtenaren kunnen er snel mee aan de slag, omdat ze de basiskennis van MS Excel veelal wel in huis hebben. Dat scheelt implementatiekosten.

Niet afhankelijk van 1 medewerker

De uitgebreide handleiding en documentatie van updates helpt gemeenten niet alleen bij het gebruik, maar voorziet er vooral in dat je niet afhankelijk bent van 1 medewerker. We zien bij meer gemeenten dat men er vaak niet aan toekomt om een model zelf te bedenken, in te richten en het geheel gestructureerd en gedocumenteerd op te zetten. Het kost namelijk veel tijd om dat goed te doen.

Steeds doorontwikkeld

Juist het centrale beheer van dit model en het gebruik door meer gemeenten is een grote meerwaarde. Bij onze bestaande klanten werken slimme professionals die ook zelf vaak al modellen hebben ontwikkeld. Ook zij zien direct de meerwaarde en de professionele opzet van het Prognose Model Gemeenten. Het mooie is dat wij samen met klanten al nieuwe ontwikkelingen hebben gemaakt waar alle deelnemers van genieten.  ‘Maar dat kan ik toch ook zelf?’ is een gedachte die zo maar in je op kan komen. Want als je een beetje de weg weet in MS Excel voel je je al snel een ontwikkelaar. Onze klanten hebben echter al wel gemerkt dat het ontwikkelen in MS Excel toch wel iets anders is dan alleen het werken met data en draaitabellen en het creëren van overzichten.

Focus op het verhaal

Onze specialiteit gaat dan ook verder dan alleen het maken van overzichten. Wij helpen onze klanten graag met integraal werken, het visualiseren van cijfers en de presentatie van betrouwbare en onderbouwde cijfers. Aan de professionals is het dan de uitdaging die visualisaties te gebruiken in adviezen en om het verhaal er bij te vertellen. Dat brengt ons allemaal verder. Wij begrijpen ook dat die ontwikkeling – het presenteren en het verhaal vertellen – wellicht spannender is dan je te blijven verliezen in het zelf opzetten van een Excel-overzicht. En ook in die ontwikkeling willen je graag helpen! Vraag gerust naar de mogelijkheden die we bieden om samen de financiële professionaliteit in advisering verder te brengen.