Alle Artikelen van Gemeentemodel

Weet jij wat de BBV-notitie rente betekent voor je paragrafen?

Weet jij of de gewijzigde rente-omslag voor grondexploitaties van invloed is op de berekening van kengetallen in je kadernota? En heeft de Notitie Overhead 2023 consequenties voor je financiële paragrafen?

Als P&C-professional ben je al druk genoeg. Daarom nemen wij voor jou alle notities van de commissie BBV door. Wijzigingen in stellige uitspraken en aanbevelingen verwerken we jaarlijks voor je in het Prognose Model Gemeenten. Dat geldt ook voor nieuwe wet- en regelgeving

Je hebt dus altijd een model dat up-to-date is. Ook als die ene collega die alle BBV-regeltjes uit zijn hoofd kent, plotseling uitvalt door ziekte of vertrekt naar een andere gemeente. Borg net als meer dan 40 andere gemeenten in Nederland de continuïteit van de verplichte BBV-berekeningen in jouw kadernota, begroting en jaarrekening met het Prognose Model Gemeenten.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een begrotingsmodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Best practices: Zo visualiseer je de financiële positie van jouw gemeente!

De financiële paragrafen van veel gemeenten zijn taaie kost. Pagina na pagina met technische teksten, veel cijfers en lange tabellen; dat kan beter. Bijvoorbeeld door te werken met visuals en dashboards uit het Prognose Model Gemeenten.

Visuals met signaleringswaarden

Neem bijvoorbeeld de solvabiliteitsratio. Wat zegt het als die in de begroting zakt naar 21%? Met deze visual begrijpen raadsleden meteen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. De ratio zit namelijk nog boven de meest risicovolle signaleringsgrens en stijgt de komende jaren weer.

Tabellen met signaleringswaarden

Werk je liever met tabellen? Ook dan helpt het Prognose Model Gemeenten je om raadsleden beter inzicht te geven in de financiële positie van jouw gemeente. Op basis van ingebouwde signaleringsgrenzen laat je in één oogopslag zien welke kengetallen gezond zijn en waar de aandachtspunten zitten. 

Visuals met eigen streefnormen

Je kunt ook eigen streefnormen gebruiken bij het visualiseren van de kengetallen. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van de netto schuldquote van deze (fictieve) gemeente. Die stijgt fors, maar blijft binnen de eigen normen. Zo zet je ontwikkelingen eenvoudig in het juiste perspectief en voorkom je technische vragen.

Werken met dashboards

De visuals en dashboards zijn zowel te gebruiken bij vooruitblikken als terugblikken. Visualiseer bijvoorbeeld op onderstaande wijze de historie van de kengetallen, waarbij je in de tekst alleen nog een korte toelichting geeft op de trends die je ziet. Zo maak je je paragrafen scanbaar en ga je van informatieoverdracht naar inzicht!

Scenario’s visualiseren

Op dezelfde manier kan je in de kadernota met de scenariomanager ook de meerjarige effecten van scenario’s visualiseren. Handig als je voor de kadernota van 2025 college en raad al wilt meenemen in keuzes richting het ravijnjaar. Wat doen bijvoorbeeld ombuigingen, verhogingen van gemeentelijke heffingen en belastingen of uitgestelde investeringen met de financiële positie van jouw gemeente? Reken het eenvoudig door met de scenariomanager en deel effecten in dezelfde, overzichtelijke dashboards. 

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Handige updates over de kadernota, begroting en jaarrekening in jouw inbox?

Schrijf je in voor de mailings van Gemeentemodel. Je krijgt jaarlijks negen mails met updates en informatie. 

Ravijnjaar op komst: anticipeer met scenario’s in de kadernota

Het ravijnjaar komt eraan. Meer dan 80% van de Nederlandse gemeenten verwacht de komende jaren forse tekorten. En door de moeizame formatie in Den Haag houdt de onzekerheid over de opschalingskorting en het accres nog altijd aan. 

De grote vraag voor de kadernota: in hoeverre ga je in 2025 al bijsturen zodat het ravijnjaar niet te diep wordt? Bij die afweging kan de scenariomanager van Prognose Model Gemeenten je helpen.

Met de scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten stel je binnen een paar uur scenario’s op voor bijvoorbeeld ombuigingen, verhogingen van gemeentelijke heffingen en belastingen of uitstel van investeringen.

De tool rekent de meerjarige effecten voor jou door op o.a.:

  • de structurele exploitatieruimte
  • de solvabiliteitsratio
  • de netto schuldquote
  • het eigen vermogen
  • de financieringsbehoefte
  • het EMU-saldo
  • de meerjarenbalans 

Die effecten worden voor je gevisualiseerd in dashboards. Zo kan je college en raad op een duidelijke en laagdrempelige wijze meenemen in de financiële positie van jouw gemeente in 2025, bij verschillende scenario’s.

Handige updates over de kadernota, begroting en jaarrekening in jouw inbox?

Schrijf je in voor de mailings van Gemeentemodel. Je krijgt jaarlijks negen mails met updates en informatie. 

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Borg kennis over de jaarrekening in een model

Hoe bereken je kengetallen? Hoe stel je een balans inclusief geprognosticeerde begroting samen? Waar moet je op letten bij het maken van een kasstroomoverzicht? Voor jou kent het rekenwerk voor de jaarrekening waarschijnlijk geen geheimen meer.

Maar stel dat je de komende maanden ziek wordt. Of dat één van je ervaren collega’s vertrekt naar een andere gemeente. Welke impact zou dat hebben op de voortgang van de jaarrekening? Met de jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten is jouw gemeente minder afhankelijk van de kennis die in de hoofden van één of enkele medewerkers zit. 

Het model berekent de kengetallen en genereert de balans inclusief de geprognosticeerde begroting. Ook een kasstroomoverzicht, het EMU-saldo en financieringsoverzichten rollen zo uit het model. Net als visuals die inzichten geven in de meerjarige effecten op de financiële positie van jouw gemeente. Wijzigingen in het BBV en andere aanpassingen in wet- en regelgeving? Die worden voor jou verwerkt in het model. Zo ben je altijd up-to-date!

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

De jaarrekeningmodule is een aanvulling op de basismodule van het Prognose Model Gemeenten. De gegevens die je al ingevoerd hebt voor de begroting, worden automatisch opgenomen in deze module. Dat scheelt veel handwerk. Bovendien weet je zeker dat alle cijfers op elkaar aansluiten. Met het invullen van de resterende gegevens ben je dan ook zo klaar. Het model doet de rest voor jou en zorgt voor betrouwbare tabellen, grafieken en dashboards voor de jaarrekening!

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

In april de jaarrekening al naar de raad?

De ene gemeente is vroeg in het voorjaar al klaar met de jaarrekening, bij de andere gemeenten werken P&C-medewerkers zich tot vlak voor de zomervakantie in het zweet om alles af te krijgen. Wil jij minder stress en meer rust in het proces?

Dan gaat een integraal model je helpen. De jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten maakt deel uit van zo’n integraal model. Met deze module genereer je binnen een paar uur de financiële kengetallen, de balans inclusief geprognosticeerde begroting, het Emu-saldo en een kasstroomoverzicht.

Je bespaart tijd doordat het model alle benodigde berekeningen voor jou uitvoert. Een ander groot voordeel is dat je cijfers eenvoudig maar op één plek hoeft in te voeren. Ze worden vervolgens integraal gebruikt door het model. Dat scheelt veel invoerwerk. Bovendien sluiten alle berekeningen naadloos op elkaar aan, ook bij last-minute wijzigingen. Daardoor hoef jij minder te controleren.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

De jaarrekeningmodule is een aanvulling op de basismodule van het Prognose Model Gemeenten. De gegevens die je al ingevoerd hebt voor de begroting, worden automatisch opgenomen in deze module. Dat scheelt veel handwerk. Bovendien weet je zeker dat alle cijfers op elkaar aansluiten. Met het invullen van de resterende gegevens ben je dan ook zo klaar. Het model doet de rest voor jou en zorgt voor betrouwbare tabellen, grafieken en dashboards voor de jaarrekening!

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Aangepaste Standaard 700: wat betekent dit voor jouw jaarrekening?

Vanaf dit jaar moeten accountants in de controleverklaring bij de jaarrekening ook rapporteren over de financiële risico’s die gemeenten lopen. Het gaat om de risico’s in relatie tot de financiële positie van jouw gemeente.

Dat is het gevolg van de aangepaste Standaard 700. Je leest er meer over in deze recente BADO-notitie van de commissie BBV. De jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten helpt je om de accountant (en natuurlijk ook de raad!) duidelijk inzicht te geven in de financiële positie.

Het model berekent namelijk voor jou de meerjarige effecten op de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo, de meerjarenbalans en de financiële kengetallen. 

Ook beschik je over een dashboard dat een goed beeld geeft van de onderlinge samenhang tussen de kengetallen en laat zien hoe jouw gemeente zich verhoudt tot centraal vastgestelde normen of eigen normen.

In de jaarrekeningmodule kun je bovendien de historie laten zien. Daarmee heb je in één oogopslag inzicht in de meerjarige historische trend van de financiële positie van je gemeente.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

De jaarrekeningmodule is een aanvulling op de basismodule van het Prognose Model Gemeenten. De gegevens die je al ingevoerd hebt voor de begroting, worden automatisch opgenomen in deze module. Dat scheelt veel handwerk. Bovendien weet je zeker dat alle cijfers op elkaar aansluiten. Met het invullen van de resterende gegevens ben je dan ook zo klaar. Het model doet de rest voor jou en zorgt voor betrouwbare tabellen, grafieken en dashboards voor de jaarrekening!

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Vergelijkbare cijfers voor samenwerkende gemeenten

Samenwerken in een gemeenschappelijke regeling kan schaal- en efficiencyvoordelen bieden. Maar benut je op het gebied van planning & control alle kansen van die samenwerking?

Met het Prognose Model Gemeenten voldoe je als serviceorganisatie of samenwerkende gemeente snel en efficiënt aan de eisen van het BBV. Bovendien bouw je met het model op uniforme wijze de financiële kengetallen op voor alle deelnemende gemeenten. Op die manier kunnen raden en colleges de financiële positie van hun gemeente beter onderling vergelijken.

Verschillende samenwerkende gemeenten gebruiken mede om die reden al het Prognose Model Gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld om Leidse-Regio (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest), de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) en BAR-organisatie (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Minder kwetsbaar in P&C bij verloop en ziekte?

Elk jaar stroomt circa 1 op de 12 gemeenteambtenaren uit. En het ziekteverzuim bij gemeenten liep vorig jaar op naar gemiddeld 6,7%. Dat maakt ook jouw P&C-afdeling kwetsbaar, want vind in deze krappe arbeidsmarkt maar eens vervangers.

Met het Prognose Model Gemeenten verklein je dat risico. Je bent daardoor namelijk niet meer afhankelijk van één of enkele specialisten die de balansprognose, financiële kengetallen en het EMU-saldo opstellen.

Het model neemt namelijk alle complexe berekeningen van je over en legt automatisch de juiste dwarsverbanden. Bovendien zijn honderden pagina’s aan regels, voorschriften en toelichtingen op BBV-gebied verwerkt in het model. Die kennis hoeven medewerkers dus niet paraat te hebben.

Het enige wat je zelf hoeft te doen? Invullen! En daar ben je zo mee klaar. De invulinstructie vertelt je bovendien precies welke cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties je nodig hebt.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Meerjarig financieel inzicht vanaf ravijnjaar 2026?

Op hoeveel geld kan jouw gemeente de komende jaren rekenen? Van het accres tot de opschalingskorting; er zijn nogal wat onzekerheden over de uitkering uit het gemeentefonds.

VNG adviseerde gemeenten onlangs om voor ravijnjaar 2026 en verder een reële begroting te maken, op basis van het huidige takenpakket en de noodzakelijke investeringen. Ontstaat daarbij een tekort? Laat dat dan duidelijk zien, is de aanbeveling.

Het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. Sterker nog: met het model geef je raad en college duidelijk inzicht in meerjarige effecten op de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo, de meerjarenbalans en de financiële kengetallen.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model gehttps://gemeentemodel.nl/prognose-model-gemeenten/nereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Zo snappen raad en college al die cijfers en tabellen

Zeg eens eerlijk: hoeveel raadsleden in jouw gemeente lezen de kadernota en begroting helemaal? En kunnen ze al die cijfers en tabellen op de juiste manier interpreteren als ze niet dezelfde financiële bagage hebben als jij?

Het Prognose Model Gemeenten helpt je om daar verandering in te brengen. Het model genereert namelijk niet alleen razendsnel de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. Je krijgt er als bonus ook automatisch tabellen en visuals bij die makkelijk te interpreteren zijn.

De tabellen geven aan de hand van kleuren aan of jouw gemeente het goed doet of juist niet. In de visuals kun je ontwikkelingen afzetten tegen referentiewaarden, eigen streefwaarden of de signaleringswaarden van het ministerie. Zo zien raadsleden in één oogopslag hoe jouw gemeente er financieel voor staat.

Je zou die tabellen en visuals kunnen gebruiken voor een dashboard of een samenvatting voor de raad, net zoals je vaak een publiekssamenvatting maakt voor inwoners. Op die manier kun je college en raad op een toegankelijke manier meerjarig financieel inzicht bieden. 

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model