Begrotingsmodule 

De begrotingsmodulemodule van het Prognose Model Gemeenten is bedoeld voor de kadernota en begroting. Je voert op één plek cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties in. Het model berekent automatisch de financieringsbehoefte en of hiervoor lang of kort geld moet worden aangetrokken. Hierbij wordt rekening gehouden met de spelregels omtrent kasgeldlimiet en schatkistbankieren. Vervolgens worden automatisch de financiële kengetallen, een liquiditeitsprognose, de balansprognose, het EMU-saldo en financieringsoverzichten gegenereerd. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en in presentaties. Je voldoet hierdoor aan de BBV-verplichtingen in een fractie van de tijd die je nu kwijt bent. 

Visuals en dashboard

De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. Om de ontwikkeling in perspectief te plaatsen, worden in het dashboard referentiewaarden getoond. Kies tussen eigen streefwaarden (bijvoorbeeld op basis van een risicoprofiel) of de door het ministerie vastgestelde ‘signaleringswaarden’. Hierdoor is duidelijk te zien wat de meerjarige trend is en of de streefwaarde wel of niet wordt gehaald. De visualisatie van de kengetallen helpt mee om de uitkomsten te interpreteren en te gebruiken voor de onderbouwing van het financieel beleid.

Voordelen van de begrotingsmodule

  • Tijdswinst: Het opstellen van een balansprognose, de financiële kengetallen en het EMU-saldo kost je  slechts een paar uur.
  • Betrouwbaarheid: Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. 
  • Gemak: Het model is BBV-proof, je voldoet er mee aan de BBV-verplichtingen zonder dat dat je veel tijd of moeite kost.
  • Flexibiliteit: Het model is te gebruiken in combinatie met elke P&C en GRC-tool.
  • Continuïteit: Je bent niet afhankelijk van 1 of 2 medewerkers. Het model wordt centraal beheerd, kent goede documentatie en je ontvangt jaarlijks een update met verbeteringen en aanpassingen aan wet- en regelgeving.
  • Inzicht: Tabellen, grafieken, dashboards; die hoef je niet meer zelf te maken. Het model genereert ze namelijk automatisch voor je, inclusief streefwaardes die je zelf kunt aanpassen. Dat helpt jou om het verhaal achter de cijfers te duiden.

Aan de slag met de begrotingsmodule

De begrotingsmodule is voorzien van een duidelijke invulinstructie. Per onderdeel van het model vind je uitleg over de stappen die je moet zetten. De implementatie is daardoor erg laagdrempelig. Binnen een dag kan je helemaal zelfstandig werken met het model. Je neemt de begrotingsmodule altijd af in combinatie met de jaarrekeningmodule. Zo kun je eenvoudig en uniform voldoen aan de BBV-verplichtingen in alle jaarstukken van de P&C-cyclus.

Updates

Je ontvangt jaarlijks een nieuwe versie van het model waarin nieuwe wet- en regelgeving, updates en verbeteringen verwerkt zijn.

Koppelingen

Je kunt het model koppelen met andere P&C-producten. Ook kun je  een export uit het financieel systeem toevoegen op een zelf aan te maken tabblad.

Support

Het model is eenvoudig te gebruiken. Mocht er behoefte zijn aan extra begeleiding, dan kunnen we dat tegen een vergoeding aanbieden.

Licentie en gebruiksvergoeding

Wil jij ook werken met de begrotingsmodule en jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten? Dat kan. Je betaalt eenmalige aanschafkosten voor het model en een jaarlijkse gebruiksvergoeding. 

Customers served! 0 +

gemeenten gingen je al voor.