Wat is het Prognose Model Gemeenten?

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal Excel-model dat je helpt om snel, efficiënt en zorgvuldig te voldoen aan de verplichtingen uit het BBV. Het model is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool. Je voert op één plek cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties in. Het model genereert vervolgens voor jou de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. Ook kun je snel en eenvoudig scenario's doorrekenen en de impact van deze scenario's op de financiële positie van jouw gemeente in kaart brengen. Met behulp van visuals en aansprekende dashboards geef je raad en andere stakeholders eenvoudig op  duidelijke wijze meerjarig financieel inzicht. Het Prognose Model Gemeenten bespaart je zo veel tijd in de P&C-cyclus!

De voordelen van het Prognose Model Gemeenten

Tijdswinst

Het opstellen van een balansprognose, de financiële kengetallen en het EMU-saldo kost je  slechts een paar uur.

Betrouwbaarheid

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. 

Flexibiliteit

Het model is te gebruiken in combinatie met elke P&C en GRC-tool.

Gemak

Het model is BBV-proof, je voldoet er mee aan de BBV-verplichtingen zonder dat dat je veel tijd of moeite kost.

Grip

Stel eenvoudig scenario's op of reken scenario's door vanuit een risico-impact-analyse. Zo krijg je inzicht in corona-effecten op o.a. de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo en de meerjarenbalans. 

Inzicht

Tabellen, grafieken, dashboards; die hoef je niet meer zelf te maken. Het model genereert ze namelijk automatisch voor je, inclusief streefwaardes die je zelf kunt aanpassen. Dat helpt jou om het verhaal achter de cijfers te duiden.

Borging

Je bent niet afhankelijk van 1 of 2 medewerkers. Het model wordt centraal beheerd, kent goede documentatie en je ontvangt jaarlijks een update met verbeteringen en aanpassingen aan wet- en regelgeving.

Welke module past bij jouw gemeente?

Basismodule 

Automatische berekening van financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, het EMU-saldo en financieringsoverzichten. 

 • Voor begroting en kadernota 
 • BBV-proof 
 • Visualisatie in dashboard
 • Te gebruiken met elke P&C en GRC-tool

Jaarrekeningmodule

Automatisch de kengetallen, prognoses en overzichten uit de begroting overnemen in de jaarrekening. Zo bespaar je veel tijd!

 • Voor jaarrekening
 • Balans inclusief geprognotiseerde begroting
 • Historische trends visualiseren
 • BBV-proof

Scenariomanager

Stel eenvoudig scenario's op en geef zo college en raad inzicht in de effecten van bijvoorbeeld de coronacrisis en ontwikkelingen in het sociaal domein op de  financiële positie van jouw gemeente.

 • Voor scenario's of (corona)monitoren
 • Mogelijkheid voor dekkingsvoorstellen
 • Direct inzicht in effect op kengetallen
 • Sluit naadloos aan op basismodule en jaarrekeningmodule

Deze gemeenten werken al met het Prognose Model