Wat is het Prognose Model Gemeenten?

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal Excel-model dat je helpt om snel, efficiënt en zorgvuldig te voldoen aan de verplichtingen uit het BBV. Je voert op één plek cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties in. Het model genereert vervolgens voor jou de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een liquiditeitsprognose en financieringsoverzichten.

De voordelen van het Prognose Model Gemeenten

Tijdswinst

Het opstellen van een balansprognose, de financiële kengetallen en het EMU-saldo kost je  slechts een paar uur.

Betrouwbaarheid

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. 

Flexibiliteit

Het model is te gebruiken in combinatie met elke P&C en GRC-tool.

BBV-proof

Wijzigingen in het BBV? Die worden voor jou verwerkt in het model. Zo ben je altijd BBV-proof.

Grip

Stel eenvoudig scenario's op of reken de meerjarige financiële effecten van scenario's door vanuit een risico-impact-analyse.  Je kunt per scenario alvast een denkvoorstel opnemen. 

Inzicht

Tabellen, grafieken, dashboards; die hoef je niet meer zelf te maken. Het model genereert ze automatisch voor je, inclusief streefwaardes die je zelf kunt aanpassen. Dat helpt jou om het verhaal achter de cijfers te duiden.

Continuïteit 

Je bent niet afhankelijk van 1 of 2 medewerkers. Het model wordt centraal beheerd, kent goede documentatie en je ontvangt jaarlijks een update met verbeteringen en aanpassingen aan wet- en regelgeving.

Gemak

Het model is eenvoudig in gebruik en voorzien van een duidelijke invulinstructie. De implementatietijd is kort, je werkt binnen een dag zelfstandig met het model.

Twee handige modules voor jouw gemeente

Basismodule

Automatische berekening van financiële kengetallen, een liquiditeitsprognose, de balansprognose, het EMU-saldo en financieringsoverzichten. 

  • Voor kadernota, begroting en jaarrekening 
  • BBV-proof 
  • Visualisatie in dashboard
  • Te gebruiken met elke P&C en GRC-tool

Scenariomanager

Stel eenvoudig scenario's op en krijg inzicht in de meerjarige effecten op de financiële positie van jouw gemeente. Handig in de aanloop naar het ravijnjaar!

  • Voor scenario's of monitoren
  • Mogelijkheid voor dekkingsvoorstellen
  • Direct inzicht in effect op kengetallen
  • Sluit naadloos aan op de basismodule

Al meer dan 40 gemeenten werken met het model