Scenariomanager voor gemeentefinanciën

De scenariomanager biedt de mogelijkheid om de effecten van vier verschillende scenario's door te rekenen. Dat kan je doen op basis van een risico-impact-analyse, of bijvoorbeeld op basis van CPB-scenario's. Met de scenariomanager breng je de meerjarige effecten in beeld op onder andere de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo en de meerjarenbalans. Per scenario kan je tevens in het model een dekkingsvoorstel opnemen. Zo kan je college en raad al voorstellen meegeven bij één of meerdere scenario’s. De effecten uit de verschillende scenario’s worden gevisualiseerd in grafieken en dasboards. Dit ondersteunt het verhaal achter de cijfers.  De scenariomanager helpt je zo om in bijvoorbeeld de kadernota of perspectiefnota op een duidelijke en onderbouwde wijze scenario's te presenteren.

Voordelen van de scenariomanager

✔️ Bespaar veel tijd bij het opstellen van scenario's. Al het rekenwerk en de visualisatie van effecten in grafieken en een dashboard wordt voor je gedaan, zo houd jij tijd over voor analyse en advies.

✔️ Krijg inzicht in effecten van bijvoorbeeld inflatie of renteveranderingen op o.a. de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo en de meerjarenbalans.

✔️ Naadloze aanvulling op de basismodule en jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten. Je kunt direct starten en hoeft gegevens maar één keer in te voeren.

Aan de slag met de scenariomanager

Laagdrempelig

De scenariomanager is voorzien van een duidelijke invulinstructie.  De implementatie is erg laagdrempelig. Binnen een paar uur maak je zelfstandig je eerste scenario's. 

Koppelingen

Je kunt de scenariomanager koppelen met andere P&C-producten. Ook kun je  een export uit het financieel systeem toevoegen op een zelf aan te maken tabblad.

Updates

Je ontvangt jaarlijks een nieuwe versie van de scenariomanager, waarin nieuwe wet- en regelgeving, updates en verbeteringen verwerkt zijn.

Licentie en gebruiksvergoeding

Wil jij ook werken met de scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten? Dat kan. Je betaalt eenmalige aanschafkosten voor het model en een jaarlijkse gebruiksvergoeding. 

Customers served! 0 +

gemeenten gingen je al voor.