Scenariomanager voor gemeentefinanciën

Het ravijnjaar komt eraan. In hoeverre stuur je als gemeente nu al bij in de kadernota en begroting? En wat zijn de effecten van verschillende keuzes op de financiële positie van jouw gemeente? Met de scenariomanager stel je scenario’s op voor bijvoorbeeld ombuigingen, verhogingen van gemeentelijke heffingen en belastingen of uitstel van investeringen. De visuals en dashboards bij de scenario's helpen je om college en raad op een duidelijke en laagdrempelige wijze mee te nemen in de verschillende scenario's. 

Zo werkt de scenariomanager

In de scenariomanager creëer je eenvoudig en snel meerdere scenario's. De meerjarige effecten van die scenario's op de financiële positie van jouw gemeente worden vervolgens automatisch doorgerekend. Je krijgt inzicht in de effecten van het scenario op onder andere: 

 • de structurele exploitatieruimte
 • de solvabiliteitsratio
 • de netto schuldquote
 • het eigen vermogen
 • de financieringsbehoefte
 • het EMU-saldo
 • de meerjarenbalans 

Per scenario kan je in het model een dekkingsvoorstel opnemen. Zo kan je college en raad al voorstellen meegeven bij één of meerdere scenario’s. De effecten uit de verschillende scenario’s worden gevisualiseerd in grafieken en dashboards. 


Voordelen van de scenariomanager 

 • Tijdswinst: Bespaar veel tijd bij het opstellen van scenario's. Al het rekenwerk en de visualisatie van effecten in grafieken en een dashboard wordt voor je gedaan, zo houd jij tijd over voor analyse en advies.
 • BetrouwbaarheidDoordat je werkt vanuit één bron, sluiten scenario's altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen.
 • InzichtDe visuals en dashboards helpen je om raad en college op een duidelijke manier mee te nemen in meerjarige effecten van scenario's. 
 • GemakDe scenariomanager sluit volledig aan op de begrotingsmodule en jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten. Je kunt direct starten en hoeft gegevens maar één keer in te voeren.

Aan de slag met de scenariomanager

Laagdrempelig

De scenariomanager is voorzien van een duidelijke invulinstructie.  De implementatie is erg laagdrempelig. Binnen een paar uur maak je zelfstandig je eerste scenario's. 

Koppelingen

Je kunt de scenariomanager koppelen met andere P&C-producten. Ook kun je  een export uit het financieel systeem toevoegen op een zelf aan te maken tabblad.

Updates

Je ontvangt jaarlijks een nieuwe versie van de scenariomanager, waarin nieuwe wet- en regelgeving, updates en verbeteringen verwerkt zijn.

Licentie en gebruiksvergoeding

Wil jij ook werken met de scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten? Dat kan. Je betaalt eenmalige aanschafkosten voor het model en een jaarlijkse gebruiksvergoeding. 

Customers served! 0 +

gemeenten gingen je al voor.