Aangepaste Standaard 700: wat betekent dit voor jouw jaarrekening?

Vanaf dit jaar moeten accountants in de controleverklaring bij de jaarrekening ook rapporteren over de financiële risico’s die gemeenten lopen. Het gaat om de risico’s in relatie tot de financiële positie van jouw gemeente.

Dat is het gevolg van de aangepaste Standaard 700. Je leest er meer over in deze recente BADO-notitie van de commissie BBV. De jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten helpt je om de accountant (en natuurlijk ook de raad!) duidelijk inzicht te geven in de financiële positie.

Het model berekent namelijk voor jou de meerjarige effecten op de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo, de meerjarenbalans en de financiële kengetallen. 

Ook beschik je over een dashboard dat een goed beeld geeft van de onderlinge samenhang tussen de kengetallen en laat zien hoe jouw gemeente zich verhoudt tot centraal vastgestelde normen of eigen normen.

In de jaarrekeningmodule kun je bovendien de historie laten zien. Daarmee heb je in één oogopslag inzicht in de meerjarige historische trend van de financiële positie van je gemeente.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

De jaarrekeningmodule is een aanvulling op de basismodule van het Prognose Model Gemeenten. De gegevens die je al ingevoerd hebt voor de begroting, worden automatisch opgenomen in deze module. Dat scheelt veel handwerk. Bovendien weet je zeker dat alle cijfers op elkaar aansluiten. Met het invullen van de resterende gegevens ben je dan ook zo klaar. Het model doet de rest voor jou en zorgt voor betrouwbare tabellen, grafieken en dashboards voor de jaarrekening!

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Over Gemeentemodel

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal model dat je veel tijd bespaart bij het maken van de begroting en jaarrekening. Met de scenariomanager-functionaliteit kun je bovendien eenvoudig scenario's opstellen, doorrekenen en presenteren.