Jaarrekeningmodule

De jaarrekeningmodule is een aanvulling op de begrotingsmodule. Met de module genereer je snel en eenvoudig de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose en het EMU-saldo voor de jaarrekening. De gegevens die je al ingevoerd hebt voor de begroting, worden automatisch opgenomen in deze module. Hierdoor kun je sneller en gemakkelijker de jaarrekening opstellen. Wel zo handig in een toch al drukke periode.

Balans en financieringsoverzichten

De balans wordt inclusief de geprognosticeerde begroting aangeboden. Het inzicht in het verschil met de realisatie kan worden gebruikt om te komen tot een steeds realistischer manier van prognosticeren van bijvoorbeeld de investeringen. De module voorziet ook in enkele financieringsoverzichten, waarmee de liquiditeitspositie duidelijk in beeld wordt gebracht. 

Visuals en dashboard

De kengetallen worden automatisch berekend en middels een dashboard op eenzelfde manier weergegeven als de begroting. Ook hier kan weer worden gekozen tussen eigen streefwaarden of de door het ministerie vastgestelde ‘signaleringswaarden’. Zo ontstaat er eenduidigheid in de manier van presenteren in begroting en jaarrekening. Ook is het mogelijk om de historie grafisch weer te geven, zodat trends duidelijk in beeld worden gebracht. Het Emu-saldo wordt volgens de nieuwe regelgeving berekend en wordt in grafische vorm vergeleken met de individuele referentiewaarde.

Aan de slag met de jaarrekeningmodule

De jaarrekeningmodule is voorzien van een duidelijke invulinstructie. Per onderdeel van het model vind je uitleg over de stappen die je moet zetten. De implementatie is daardoor erg laagdrempelig. Binnen een dag kan je helemaal zelfstandig werken met het model. Je neemt de jaarrekeningmodule altijd af in combinatie met de begrotingsmodule. Zo kun je eenvoudig en uniform voldoen aan de BBV-verplichtingen in alle jaarstukken van de P&C-cyclus.

Updates

Je ontvangt jaarlijks een nieuwe versie van het model waarin nieuwe wet- en regelgeving, updates en verbeteringen verwerkt zijn.

Koppelingen

Je kunt het model koppelen met andere P&C-producten. Ook kun je een export uit het financieel systeem toevoegen op een zelf aan te maken tabblad.

Support

Het model is eenvoudig te gebruiken. Mocht er behoefte zijn aan extra begeleiding, dan kunnen we dat tegen een vergoeding aanbieden.

Licentie en gebruiksvergoeding

Wil jij ook werken met de begrotingsmodule en jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten? Dat kan. Je betaalt eenmalige aanschafkosten voor het model en een jaarlijkse gebruiksvergoeding. 

Customers served! 0 +

gemeenten gingen je al voor.