Ravijnjaar op komst: anticipeer met scenario’s in de kadernota

Het ravijnjaar komt eraan. Meer dan 80% van de Nederlandse gemeenten verwacht de komende jaren forse tekorten. En door de moeizame formatie in Den Haag houdt de onzekerheid over de opschalingskorting en het accres nog altijd aan. 

De grote vraag voor de kadernota: in hoeverre ga je in 2025 al bijsturen zodat het ravijnjaar niet te diep wordt? Bij die afweging kan de scenariomanager van Prognose Model Gemeenten je helpen.

Met de scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten stel je binnen een paar uur scenario’s op voor bijvoorbeeld ombuigingen, verhogingen van gemeentelijke heffingen en belastingen of uitstel van investeringen.

De tool rekent de meerjarige effecten voor jou door op o.a.:

  • de structurele exploitatieruimte
  • de solvabiliteitsratio
  • de netto schuldquote
  • het eigen vermogen
  • de financieringsbehoefte
  • het EMU-saldo
  • de meerjarenbalans 

Die effecten worden voor je gevisualiseerd in dashboards. Zo kan je college en raad op een duidelijke en laagdrempelige wijze meenemen in de financiële positie van jouw gemeente in 2025, bij verschillende scenario’s.

Handige updates over de kadernota, begroting en jaarrekening in jouw inbox?

Schrijf je in voor de mailings van Gemeentemodel. Je krijgt jaarlijks negen mails met updates en informatie. 

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Over Gemeentemodel

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal model dat je veel tijd bespaart bij het maken van de begroting en jaarrekening. Met de scenariomanager-functionaliteit kun je bovendien eenvoudig scenario's opstellen, doorrekenen en presenteren.