Categorie Archieven: %s Begroting

Geef de raad wat te kiezen met scenario’s in de kadernota

Wat doet de inflatie volgend jaar? Hoe ontwikkelt de rente zich in 2024? En op welke bijdragen van het Rijk kun je in de komende jaren rekenen? Het zijn vragen waar je over na moet denken bij het maken van de komende kadernota.

Niet alle ontwikkelingen zijn te voorspellen. Daarom is het een aanrader om te werken met scenario’s. Daarmee kun je raadsleden toch meerjarig inzicht geven in de financiële positie van jouw gemeente. De scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. 

Met de scenariomanager breng je bij verschillende scenario’s de meerjarige effecten in beeld op o.a. de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo, de meerjarenbalans en de financiële kengetallen.

Per scenario kan je in het model een dekkingsvoorstel opnemen. Zo kan je college en raad al voorstellen meegeven bij één of meerdere scenario’s. De effecten uit de verschillende scenario’s worden gevisualiseerd in grafieken en dashboards. Dit ondersteunt het verhaal achter de cijfers.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.
Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model.

Laat junior medewerkers de balansprognose maken!

Wist je dat er meer dan 2000 pagina’s aan regels, voorschriften en uitleg bestaan over de BBV-verplichtingen? Het is één van de redenen waarom in veel gemeenten ervaren financials zich bezighouden met het opstellen van de balansprognose, financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten.

En dat is eigenlijk zonde, zeker als er in jouw team ook nog eens vacatures openstaan en er meer werk ligt dan jullie in de schaarse tijd afkrijgen. Hoe mooi zou het zijn wanneer jij of jouw senior medewerkers zich weer kunnen focussen op bijvoorbeeld analyses en het duiden van de cijfers?

Dat is precies wat het Prognose Model Gemeenten mogelijk maakt. In het model zijn namelijk alle BBV-voorschriften verwerkt. Ook bevat het model alle stappen en berekeningen om te komen tot de balansprognose, financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten.

Het enige wat je zelf hoeft te doen? Invullen! Daar ben je zo mee klaar. De invulinstructie vertelt je bovendien precies welke cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties je nodig hebt. Hierdoor bespaar jij veel tijd of kun je dit werk overdragen aan junior medewerkers met minder BBV-kennis.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Zo kun je begrotingswerk automatiseren


Staan er op jouw afdeling ook zoveel vacatures open? Overal in Nederland worstelen gemeenten met het vinden van financieel specialisten. Daarom is het slim om na te denken hoe je zoveel mogelijk werk voor de begroting kunt automatiseren.

Het Prognose Model Gemeenten is dan de moeite waard om eens te bekijken. Met het model stel je namelijk in slechts een paar uur tijd de balansprognose, de financiële kengetallen en het EMU-saldo op. Dat bespaart je veel tijd. Bovendien ben je niet langer afhankelijk van 1 of 2 medewerkers die de berekeningen en prognoses maken.

Goed om te weten: starten met het Prognose Model Gemeenten is eenvoudig. Het model is namelijk voorzien van een duidelijke invulinstructie. Per onderdeel van het model vind je uitleg over de stappen die je moet zetten. De implementatie is daardoor erg laagdrempelig. Binnen een dag kan je helemaal zelfstandig werken met het model en heb je de overzichten voor de begroting klaar.

https://gemeentemodel.nl/prognose-model-gemeenten/basismodule/

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager en is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool.

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Inspireer het nieuwe college met dashboards

Overal in Nederland zijn nieuwe wethouders gestart. Grote kans dat ook jouw college een aantal nieuwe gezichten heeft. Wil je die wethouders dit jaar echt goed meenemen in de financiële positie van jouw gemeente?

Dan helpt het als je cijfers en trends visualiseert. Het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. Om de ontwikkeling in perspectief te plaatsen, worden in het dashboard bovendien referentiewaarden getoond. Veel toegankelijker toch dan al die tabellen?

Goed om te weten: starten met het Prognose Model Gemeenten is eenvoudig. Het model is namelijk voorzien van een duidelijke invulinstructie. Per onderdeel van het model vind je uitleg over de stappen die je moet zetten. De implementatie is daardoor erg laagdrempelig. Binnen een dag kan je helemaal zelfstandig werken met het model en heb je de overzichten voor de begroting klaar.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager en is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool.

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Last-minute aanpassingen aan je begroting?

Van stijgende bouwkosten tot exploderende energieprijzen; met de hoge inflatie is het misschien ook voor jouw gemeente puzzelen om de begroting sluitend te krijgen. Dat betekent veel last-minute aanpassingen en wijzigingen.

Wil je zeker weten dat bij mutaties alle kengetallen, prognoses en overzichten op elkaar blijven aansluiten? Dan biedt het Prognose Model Gemeenten uitkomst. Omdat je in dit integrale model werkt vanuit één bron, sluiten je cijfers namelijk altijd naadloos op elkaar aan.

Goed om te weten: starten met het Prognose Model Gemeenten is eenvoudig. Het model is namelijk voorzien van een duidelijke invulinstructie. Per onderdeel van het model vind je uitleg over de stappen die je moet zetten. De implementatie is daardoor erg laagdrempelig. Binnen een dag kan je helemaal zelfstandig werken met het model en heb je de overzichten voor de begroting klaar.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager en is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool.

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en in presentaties.

Werken met scenario’s in je kadernota?

Wat betekenen de stijgende inflatie en de oplopende rente voor de financiële positie van jouw gemeente? De onvoorspelbaarheid van (geo)politieke ontwikkelingen en marktbewegingen vormen een uitdaging bij het opstellen van de kadernota en meerjarenraming. Steeds meer gemeenten werken daarom met scenario’s.

Die maak je eenvoudig en snel met de scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten. Daarmee breng je de meerjarige effecten in beeld op onder andere de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo en de meerjarenbalans.

De effecten uit de verschillende scenario’s worden automatisch gevisualiseerd in grafieken en dasboards. Die kun je direct overnemen in je stukken of bijvoorbeeld gebruiken in presentaties waarmee je college en raad laat meedenken over ombuigingen. 

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Maak jouw begroting eenvoudig BBV-proof

Wist jij dat je bij de berekening van de kasgeldlimiet de dotaties aan de reserves moet meenemen bij het vaststellen van het begrotingtotaal? Of wat de consequenties van de nieuwe regeling schatkistbankieren betekenen voor jouw gemeente?

Als je kiest voor het Prognose Model Gemeenten hoef je daar zelf niet meer over na te denken. Alle updates in wet- en regelgeving zitten namelijk in het model. Je ontvangt jaarlijks een nieuwe versie waarmee je makkelijk voldoet aan de BBV-verplichtingen.

De basismodule van het Prognose Model Gemeenten ondersteunt je bij het maken van de kadernota en begroting. Je krijgt stap voor stap instructies om de benodigde cijfers op één plek in te voeren. Het model berekent vervolgens automatisch de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, het EMU-saldo en de financieringsbehoefte. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en in presentaties.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Bespaar tijd bij het maken van de begroting

Dit begrotingsjaar is anders dan anders. Een nieuw college maakt vaak andere financiële keuzes, de herverdeling van het Gemeentefonds komt eraan en dan moet jouw gemeente ook nog eens voor het eerst zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven.

In dit drukke jaar is het handig als je snel kunt voldoen aan de BBV-verplichting tijdens het maken van de kadernota en de begroting. De basismodule van het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij.

Je krijgt stap voor stap instructies om de benodigde cijfers op één plek in te voeren. Het model berekent vervolgens automatisch de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, het EMU-saldo en de financieringsbehoefte. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en in presentaties.

Wist je dat al meer dan 35 gemeenten werken met het Prognose Model Gemeenten, waaronder ook 100.000+ gemeenten zoals Zwolle en Leiden?

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Noordwijk en BAR-organisatie kiezen voor PMG

Het aantal gebruikers van het Prognose Model Gemeenten (PMG) blijft groeien. Onlangs hebben gemeente Noordwijk en de 3 gemeenten van BAR-organisatie gekozen voor ons model. Zij kunnen voortaan snel, efficiënt en zorgvuldig voldoen aan de verplichtingen uit het BBV!

Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het Prognose Model Gemeenten. Ze besparen veel tijd, omdat het model automatisch financiële kengetallen, de balansprognose, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten genereert. Ook benutten ze de handige visuals om de raad inzicht te geven in de meerjarige financiële ontwikkelingen. En doordat ze allemaal met hetzelfde model werken, zijn cijfers onderling vergelijkbaar!

Deze gemeenten gebruiken het Prognose Model Gemeenten

Het Prognose Model Gemeenten bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Het model is BBV-proof en krijgt jaarlijks een update. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Minder stress bij het maken van de begroting

De zomervakantie zit er net op. Het lijkt nog ver weg, maar nog even en dan zit je weer midden in de afronding van de begroting. Dit jaar geen zin in stress?

Dan is het Prognose Model Gemeenten een handige tool. Met dit model bereken je namelijk in zo’n 2 tot 4 uur de meerjarig financiële effecten van de begrotingskeuzes in jouw gemeente. Daar krijg je als bonus automatisch de visuals voor jouw rapportages of dashboard bij. Als je wilt kun je dus een dag na de behandeling van de kadernota een bijgewerkt overzicht presenteren van de financiële kengetallen, de balansprognose, het EMU-saldo, het kasstroomoverzicht en de financieringsoverzichten.

Het Prognose Model Gemeenten bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model.