Categorie Archieven: %s Begroting

Altijd een up-to-date model voor jouw begroting

Vul jij de financiële paragraaf van de begroting ook jaar in jaar uit op de automatische piloot? Het kan altijd duidelijker en beter! Ook is het goed om jaarlijks te checken of er BBV-updates zijn waar je rekening mee moet houden.

Kies je voor het Prognose Model Gemeenten? Dan wordt dat voor je gedaan. Je krijgt elk jaar een doorontwikkelde versie van het model, zodat je altijd up-to-date bent.

Updates in de meeste recente versie van het model zijn o.a.:

 • Nieuwe tabellen voor het meerjarig verloop van kortlopende en langlopende financiering, met onderscheid in huidige verplichtingen en nieuwe leningen. De treasurer kan hierdoor eenvoudig zien hoeveel nieuwe leningen moeten worden aangetrokken cq. afgelost naast de verplichtingen die al eerder zijn aangegaan.
 • Nieuwe tabel voor het toetsen van het renterisico aan de renterisiconorm van de vaste schulden. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij (her)financiering te beheersen en wordt beperkt tot de twee essentiële variabelen: de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen.

Ook prettig: met het Prognose Model Gemeenten ben je niet langer afhankelijk van één of twee collega’s die precies weten hoe je de financiële kengetallen, een liquiditeitsprognose, de balansprognose, het EMU-saldo en financieringsoverzichten opstelt. Zo ben je altijd verzekerd van continuïteit, ook in vakantieperiodes, bij ziekte of personeelsverloop.

Begroting + Jaarrekening

Automatische berekening van financiële kengetallen, een liquiditeitsprognose, de balansprognose, het EMU-saldo en financieringsoverzichten.

Lees meer

Scenariomanager

Stel eenvoudig scenario’s op en krijg inzicht in de meerjarige effecten op de financiële positie van jouw gemeente. Handig in de aanloop naar het ravijnjaar!

Lees meer

Benieuwd hoe het model werkt? Gemeentemodel geeft graag een vrijblijvende online demonstratie voor jou en/of je collega’s. In circa 60 minuten tonen we je de functies van het model en de scenariomanager. Natuurlijk beantwoorden we ook graag al je vragen. 

Verlaag de werkdruk tijdens deze begroting

Voelt de P&C-cyclus voor jou ook als een rat race? Je hebt de kadernota nét klaar en daar staat de begroting alweer voor de deur. Daar ga je weer. En dat met de zomervakantie voor de deur en misschien ook nog wel een paar lang openstaande vacatures op jouw afdeling in deze krappe arbeidsmarkt.

Gelukkig kan je deze begrotingsronde veel tijd besparen met het Prognose Model Gemeenten. Met het model stel je in een paar uur de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een liquiditeitsprognose en financieringsoverzichten op. Ook krijg je er met één druk op de knop dashboards bij, met tabellen en visuals die je zo kunt overnemen in je begroting.

Misschien denk je nu: interessant, maar ik zit niet te wachten op een tijdrovende implementatie en afstemmingsrondes met IT in deze drukke tijd. Ook dan hebben we goed nieuws. Het Prognose Model Gemeenten is namelijk een standalone Excel-model. Er zijn dus geen complexe koppelingen nodig met gemeentelijke systemen en de data in het model blijven op het gemeentehuis. Ook qua informatiebeveiliging geen zorgen dus. Daarmee is het Prognose Model Gemeenten de ideale aanvulling op P&C-tools zoals LIAS en Pepperflow.

Benieuwd hoe het model werkt? Gemeentemodel geeft graag een vrijblijvende online demonstratie voor jou en/of je collega’s. In circa 60 minuten tonen we je de functies van het model en de scenariomanager. Natuurlijk beantwoorden we ook graag al je vragen. 

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Begroting + Jaarrekening

Automatische berekening van financiële kengetallen, een liquiditeitsprognose, de balansprognose, het EMU-saldo en financieringsoverzichten.

Lees meer

Scenariomanager

Stel eenvoudig scenario’s op en krijg inzicht in de meerjarige effecten op de financiële positie van jouw gemeente. Handig in de aanloop naar het ravijnjaar!

Lees meer

Hoe presenteer jij de ravijnbegroting 2025?

Het zijn onzekere tijden voor jouw gemeente. Want hoeveel geld krijg je de komende jaren vanuit het Rijk? En welke ombuigingen bereid je voor om een sluitende begroting voor 2025 te presenteren?

Het goede nieuws is dat de opschalingskorting definitief van de baan is. Maar door de vervroegde invoering van de bbp-systematiek voor het gemeentefonds, lijkt het erop dat veel gemeenten in 2025 in ieder geval incidenteel fors moeten inleveren. Ook is nog niet duidelijk hoe ontwikkelingen rond het BtwCompensatiefonds (BCF) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op de langere termijn uitpakken.

Met zoveel variabelen voor de financiële positie van jouw gemeente kan het verstandig zijn om te werken met scenario’s. Daar helpt het Prognose Model Gemeente bij. Met de basismodule en scenariomanager kun je bijvoorbeeld laten zien wat de meerjarige effecten zijn van mogelijke ombuigingen, verhogingen van gemeentelijke heffingen en belastingen of uitstel van investeringen.

De financiële effecten worden duidelijk gepresenteerd in visuals en dashboards met streef- en/of referentiewaarden. Zo kun je eenvoudig de impact van verschillende scenario’s met elkaar vergelijken en help je college, raad én samenleving om het debat te voeren over lastige keuzes. 

Ook kun je met scenario’s op een goede manier de problematiek rond de financiering van de jeugdzorg inzichtelijk maken. VNG adviseert in haar begrotingsadvies om geen bezuinigingen door te voeren op andere beleidsterreinen vanwege de groei van de kosten voor jeugdzorg. Maar wat doet dat bijvoorbeeld met je structurele exploitatieruimte in 2028? Dat breng je eenvoudig in kaart met het Prognose Model Gemeenten. 

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Begroting + Jaarrekening

Automatische berekening van financiële kengetallen, een liquiditeitsprognose, de balansprognose, het EMU-saldo en financieringsoverzichten.

Lees meer

Scenariomanager

Stel eenvoudig scenario’s op en krijg inzicht in de meerjarige effecten op de financiële positie van jouw gemeente. Handig in de aanloop naar het ravijnjaar!

Lees meer

Benieuwd hoe het model werkt? Gemeentemodel geeft graag een vrijblijvende online demonstratie voor jou en/of je collega’s. In circa 60 minuten tonen we je de functies van het model en de scenariomanager. Natuurlijk beantwoorden we ook graag al je vragen. 

Hoe geef jij invulling aan het VNG-advies over de meerjarenbegroting

Zoek jij ook naar manieren om de financiële effecten van ombuigingen scherp te presenteren in de meerjarenbegroting 2025-2028? 

Het lijkt nog wel even te duren voordat we een nieuw kabinet hebben en daarmee houdt ook de onzekerheid over de opschalingskorting, de korting op het accres en de ontwikkeling van het gemeentefonds aan. Ondertussen moet je als gemeente wél een meerjarenbegroting opstellen, waarbij je over het ravijnjaar 2026 heen kijkt. 

Reden voor VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) om onlangs advies uit te brengen aan gemeenten. De belangrijkste punten uit dat advies:

 • Bereid ombuigingen voor waartoe in jouw gemeente besloten zal worden indien de opschalingskorting van € 3 miljard vanaf 2026 niet wordt teruggedraaid of verzacht door het Rijk. Richt je daarbij vooral op medebewindstaken.
 • Presenteer deze gevolgen financieel én inhoudelijk zo scherp mogelijk. Beschrijf in ieder geval de 5 meest significante ombuigingsmaatregelen, hun consequenties en het taakveld dat daarmee geraakt wordt.

De scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten is een must-have om invulling te geven aan dat advies: 

 • Stel eenvoudig scenario’s voor ombuigingen op autonome en medebewindstaken op, waarna automatisch de effecten op de meerjarige financiële positie van jouw gemeente worden doorgerekend
 • De financiële effecten worden duidelijk gepresenteerd in visuals en dashboards met streef- en/of referentiewaarden. Zo kun je eenvoudig de impact van verschillende scenario’s met elkaar vergelijken en college en raad hierin meenemen. 

De scenariomanager is onderdeel van het Prognose Model Gemeenten, een integraal Excel-model dat BBV-proof is en al wordt gebruikt door meer dan 40 gemeenten in Nederland. Dat draagt bij aan een uniforme presentatie van ombuigingseffecten. 

De implementatie is laagdrempelig, binnen een paar uur stel je de eerste scenario’s op. En doordat het model stand-alone en offline functioneert, hoef je niet eerst langs de IT-afdeling. Hierdoor kun je al in de kadernota werken met scenario’s! 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak een afspraak voor een online demo, waarin je ontdekt hoe je op een scherpe manier de impact van ombuigingen in kaart brengt. Dat doe je op o.a. de structurele exploitatieruimte, solvabiliteitsratio, netto schuldquote, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo en de meerjarenbalans van jouw gemeente!

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een begrotingsmodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Weet jij wat de BBV-notitie rente betekent voor je paragrafen?

Weet jij of de gewijzigde rente-omslag voor grondexploitaties van invloed is op de berekening van kengetallen in je kadernota? En heeft de Notitie Overhead 2023 consequenties voor je financiële paragrafen?

Als P&C-professional ben je al druk genoeg. Daarom nemen wij voor jou alle notities van de commissie BBV door. Wijzigingen in stellige uitspraken en aanbevelingen verwerken we jaarlijks voor je in het Prognose Model Gemeenten. Dat geldt ook voor nieuwe wet- en regelgeving

Je hebt dus altijd een model dat up-to-date is. Ook als die ene collega die alle BBV-regeltjes uit zijn hoofd kent, plotseling uitvalt door ziekte of vertrekt naar een andere gemeente. Borg net als meer dan 40 andere gemeenten in Nederland de continuïteit van de verplichte BBV-berekeningen in jouw kadernota, begroting en jaarrekening met het Prognose Model Gemeenten.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een begrotingsmodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Best practices: Zo visualiseer je de financiële positie van jouw gemeente!

De financiële paragrafen van veel gemeenten zijn taaie kost. Pagina na pagina met technische teksten, veel cijfers en lange tabellen; dat kan beter. Bijvoorbeeld door te werken met visuals en dashboards uit het Prognose Model Gemeenten.

Visuals met signaleringswaarden

Neem bijvoorbeeld de solvabiliteitsratio. Wat zegt het als die in de begroting zakt naar 21%? Met deze visual begrijpen raadsleden meteen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. De ratio zit namelijk nog boven de meest risicovolle signaleringsgrens en stijgt de komende jaren weer.

Tabellen met signaleringswaarden

Werk je liever met tabellen? Ook dan helpt het Prognose Model Gemeenten je om raadsleden beter inzicht te geven in de financiële positie van jouw gemeente. Op basis van ingebouwde signaleringsgrenzen laat je in één oogopslag zien welke kengetallen gezond zijn en waar de aandachtspunten zitten. 

Visuals met eigen streefnormen

Je kunt ook eigen streefnormen gebruiken bij het visualiseren van de kengetallen. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van de netto schuldquote van deze (fictieve) gemeente. Die stijgt fors, maar blijft binnen de eigen normen. Zo zet je ontwikkelingen eenvoudig in het juiste perspectief en voorkom je technische vragen.

Werken met dashboards

De visuals en dashboards zijn zowel te gebruiken bij vooruitblikken als terugblikken. Visualiseer bijvoorbeeld op onderstaande wijze de historie van de kengetallen, waarbij je in de tekst alleen nog een korte toelichting geeft op de trends die je ziet. Zo maak je je paragrafen scanbaar en ga je van informatieoverdracht naar inzicht!

Scenario’s visualiseren

Op dezelfde manier kan je in de kadernota met de scenariomanager ook de meerjarige effecten van scenario’s visualiseren. Handig als je voor de kadernota van 2025 college en raad al wilt meenemen in keuzes richting het ravijnjaar. Wat doen bijvoorbeeld ombuigingen, verhogingen van gemeentelijke heffingen en belastingen of uitgestelde investeringen met de financiële positie van jouw gemeente? Reken het eenvoudig door met de scenariomanager en deel effecten in dezelfde, overzichtelijke dashboards. 

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Handige updates over de kadernota, begroting en jaarrekening in jouw inbox?

Schrijf je in voor de mailings van Gemeentemodel. Je krijgt jaarlijks negen mails met updates en informatie. 

Ravijnjaar op komst: anticipeer met scenario’s in de kadernota

Het ravijnjaar komt eraan. Meer dan 80% van de Nederlandse gemeenten verwacht de komende jaren forse tekorten. En door de moeizame formatie in Den Haag houdt de onzekerheid over de opschalingskorting en het accres nog altijd aan. 

De grote vraag voor de kadernota: in hoeverre ga je in 2025 al bijsturen zodat het ravijnjaar niet te diep wordt? Bij die afweging kan de scenariomanager van Prognose Model Gemeenten je helpen.

Met de scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten stel je binnen een paar uur scenario’s op voor bijvoorbeeld ombuigingen, verhogingen van gemeentelijke heffingen en belastingen of uitstel van investeringen.

De tool rekent de meerjarige effecten voor jou door op o.a.:

 • de structurele exploitatieruimte
 • de solvabiliteitsratio
 • de netto schuldquote
 • het eigen vermogen
 • de financieringsbehoefte
 • het EMU-saldo
 • de meerjarenbalans 

Die effecten worden voor je gevisualiseerd in dashboards. Zo kan je college en raad op een duidelijke en laagdrempelige wijze meenemen in de financiële positie van jouw gemeente in 2025, bij verschillende scenario’s.

Handige updates over de kadernota, begroting en jaarrekening in jouw inbox?

Schrijf je in voor de mailings van Gemeentemodel. Je krijgt jaarlijks negen mails met updates en informatie. 

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Vergelijkbare cijfers voor samenwerkende gemeenten

Samenwerken in een gemeenschappelijke regeling kan schaal- en efficiencyvoordelen bieden. Maar benut je op het gebied van planning & control alle kansen van die samenwerking?

Met het Prognose Model Gemeenten voldoe je als serviceorganisatie of samenwerkende gemeente snel en efficiënt aan de eisen van het BBV. Bovendien bouw je met het model op uniforme wijze de financiële kengetallen op voor alle deelnemende gemeenten. Op die manier kunnen raden en colleges de financiële positie van hun gemeente beter onderling vergelijken.

Verschillende samenwerkende gemeenten gebruiken mede om die reden al het Prognose Model Gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld om Leidse-Regio (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest), de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) en BAR-organisatie (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Minder kwetsbaar in P&C bij verloop en ziekte?

Elk jaar stroomt circa 1 op de 12 gemeenteambtenaren uit. En het ziekteverzuim bij gemeenten liep vorig jaar op naar gemiddeld 6,7%. Dat maakt ook jouw P&C-afdeling kwetsbaar, want vind in deze krappe arbeidsmarkt maar eens vervangers.

Met het Prognose Model Gemeenten verklein je dat risico. Je bent daardoor namelijk niet meer afhankelijk van één of enkele specialisten die de balansprognose, financiële kengetallen en het EMU-saldo opstellen.

Het model neemt namelijk alle complexe berekeningen van je over en legt automatisch de juiste dwarsverbanden. Bovendien zijn honderden pagina’s aan regels, voorschriften en toelichtingen op BBV-gebied verwerkt in het model. Die kennis hoeven medewerkers dus niet paraat te hebben.

Het enige wat je zelf hoeft te doen? Invullen! En daar ben je zo mee klaar. De invulinstructie vertelt je bovendien precies welke cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties je nodig hebt.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Meerjarig financieel inzicht vanaf ravijnjaar 2026?

Op hoeveel geld kan jouw gemeente de komende jaren rekenen? Van het accres tot de opschalingskorting; er zijn nogal wat onzekerheden over de uitkering uit het gemeentefonds.

VNG adviseerde gemeenten onlangs om voor ravijnjaar 2026 en verder een reële begroting te maken, op basis van het huidige takenpakket en de noodzakelijke investeringen. Ontstaat daarbij een tekort? Laat dat dan duidelijk zien, is de aanbeveling.

Het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. Sterker nog: met het model geef je raad en college duidelijk inzicht in meerjarige effecten op de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo, de meerjarenbalans en de financiële kengetallen.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model gehttps://gemeentemodel.nl/prognose-model-gemeenten/nereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model.