Categorie Archieven: %s Begroting

Hoe geef jij invulling aan het VNG-advies over de meerjarenbegroting

Zoek jij ook naar manieren om de financiële effecten van ombuigingen scherp te presenteren in de meerjarenbegroting 2025-2028? 

Het lijkt nog wel even te duren voordat we een nieuw kabinet hebben en daarmee houdt ook de onzekerheid over de opschalingskorting, de korting op het accres en de ontwikkeling van het gemeentefonds aan. Ondertussen moet je als gemeente wél een meerjarenbegroting opstellen, waarbij je over het ravijnjaar 2026 heen kijkt. 

Reden voor VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) om onlangs advies uit te brengen aan gemeenten. De belangrijkste punten uit dat advies:

 • Bereid ombuigingen voor waartoe in jouw gemeente besloten zal worden indien de opschalingskorting van € 3 miljard vanaf 2026 niet wordt teruggedraaid of verzacht door het Rijk. Richt je daarbij vooral op medebewindstaken.
 • Presenteer deze gevolgen financieel én inhoudelijk zo scherp mogelijk. Beschrijf in ieder geval de 5 meest significante ombuigingsmaatregelen, hun consequenties en het taakveld dat daarmee geraakt wordt.

De scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten is een must-have om invulling te geven aan dat advies: 

 • Stel eenvoudig scenario’s voor ombuigingen op autonome en medebewindstaken op, waarna automatisch de effecten op de meerjarige financiële positie van jouw gemeente worden doorgerekend
 • De financiële effecten worden duidelijk gepresenteerd in visuals en dashboards met streef- en/of referentiewaarden. Zo kun je eenvoudig de impact van verschillende scenario’s met elkaar vergelijken en college en raad hierin meenemen. 

De scenariomanager is onderdeel van het Prognose Model Gemeenten, een integraal Excel-model dat BBV-proof is en al wordt gebruikt door meer dan 40 gemeenten in Nederland. Dat draagt bij aan een uniforme presentatie van ombuigingseffecten. 

De implementatie is laagdrempelig, binnen een paar uur stel je de eerste scenario’s op. En doordat het model stand-alone en offline functioneert, hoef je niet eerst langs de IT-afdeling. Hierdoor kun je al in de kadernota werken met scenario’s! 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak een afspraak voor een online demo, waarin je ontdekt hoe je op een scherpe manier de impact van ombuigingen in kaart brengt. Dat doe je op o.a. de structurele exploitatieruimte, solvabiliteitsratio, netto schuldquote, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo en de meerjarenbalans van jouw gemeente!

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een begrotingsmodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Weet jij wat de BBV-notitie rente betekent voor je paragrafen?

Weet jij of de gewijzigde rente-omslag voor grondexploitaties van invloed is op de berekening van kengetallen in je kadernota? En heeft de Notitie Overhead 2023 consequenties voor je financiële paragrafen?

Als P&C-professional ben je al druk genoeg. Daarom nemen wij voor jou alle notities van de commissie BBV door. Wijzigingen in stellige uitspraken en aanbevelingen verwerken we jaarlijks voor je in het Prognose Model Gemeenten. Dat geldt ook voor nieuwe wet- en regelgeving

Je hebt dus altijd een model dat up-to-date is. Ook als die ene collega die alle BBV-regeltjes uit zijn hoofd kent, plotseling uitvalt door ziekte of vertrekt naar een andere gemeente. Borg net als meer dan 40 andere gemeenten in Nederland de continuïteit van de verplichte BBV-berekeningen in jouw kadernota, begroting en jaarrekening met het Prognose Model Gemeenten.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een begrotingsmodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Best practices: Zo visualiseer je de financiële positie van jouw gemeente!

De financiële paragrafen van veel gemeenten zijn taaie kost. Pagina na pagina met technische teksten, veel cijfers en lange tabellen; dat kan beter. Bijvoorbeeld door te werken met visuals en dashboards uit het Prognose Model Gemeenten.

Visuals met signaleringswaarden

Neem bijvoorbeeld de solvabiliteitsratio. Wat zegt het als die in de begroting zakt naar 21%? Met deze visual begrijpen raadsleden meteen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. De ratio zit namelijk nog boven de meest risicovolle signaleringsgrens en stijgt de komende jaren weer.

Tabellen met signaleringswaarden

Werk je liever met tabellen? Ook dan helpt het Prognose Model Gemeenten je om raadsleden beter inzicht te geven in de financiële positie van jouw gemeente. Op basis van ingebouwde signaleringsgrenzen laat je in één oogopslag zien welke kengetallen gezond zijn en waar de aandachtspunten zitten. 

Visuals met eigen streefnormen

Je kunt ook eigen streefnormen gebruiken bij het visualiseren van de kengetallen. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van de netto schuldquote van deze (fictieve) gemeente. Die stijgt fors, maar blijft binnen de eigen normen. Zo zet je ontwikkelingen eenvoudig in het juiste perspectief en voorkom je technische vragen.

Werken met dashboards

De visuals en dashboards zijn zowel te gebruiken bij vooruitblikken als terugblikken. Visualiseer bijvoorbeeld op onderstaande wijze de historie van de kengetallen, waarbij je in de tekst alleen nog een korte toelichting geeft op de trends die je ziet. Zo maak je je paragrafen scanbaar en ga je van informatieoverdracht naar inzicht!

Scenario’s visualiseren

Op dezelfde manier kan je in de kadernota met de scenariomanager ook de meerjarige effecten van scenario’s visualiseren. Handig als je voor de kadernota van 2025 college en raad al wilt meenemen in keuzes richting het ravijnjaar. Wat doen bijvoorbeeld ombuigingen, verhogingen van gemeentelijke heffingen en belastingen of uitgestelde investeringen met de financiële positie van jouw gemeente? Reken het eenvoudig door met de scenariomanager en deel effecten in dezelfde, overzichtelijke dashboards. 

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Handige updates over de kadernota, begroting en jaarrekening in jouw inbox?

Schrijf je in voor de mailings van Gemeentemodel. Je krijgt jaarlijks negen mails met updates en informatie. 

Ravijnjaar op komst: anticipeer met scenario’s in de kadernota

Het ravijnjaar komt eraan. Meer dan 80% van de Nederlandse gemeenten verwacht de komende jaren forse tekorten. En door de moeizame formatie in Den Haag houdt de onzekerheid over de opschalingskorting en het accres nog altijd aan. 

De grote vraag voor de kadernota: in hoeverre ga je in 2025 al bijsturen zodat het ravijnjaar niet te diep wordt? Bij die afweging kan de scenariomanager van Prognose Model Gemeenten je helpen.

Met de scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten stel je binnen een paar uur scenario’s op voor bijvoorbeeld ombuigingen, verhogingen van gemeentelijke heffingen en belastingen of uitstel van investeringen.

De tool rekent de meerjarige effecten voor jou door op o.a.:

 • de structurele exploitatieruimte
 • de solvabiliteitsratio
 • de netto schuldquote
 • het eigen vermogen
 • de financieringsbehoefte
 • het EMU-saldo
 • de meerjarenbalans 

Die effecten worden voor je gevisualiseerd in dashboards. Zo kan je college en raad op een duidelijke en laagdrempelige wijze meenemen in de financiële positie van jouw gemeente in 2025, bij verschillende scenario’s.

Handige updates over de kadernota, begroting en jaarrekening in jouw inbox?

Schrijf je in voor de mailings van Gemeentemodel. Je krijgt jaarlijks negen mails met updates en informatie. 

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Vergelijkbare cijfers voor samenwerkende gemeenten

Samenwerken in een gemeenschappelijke regeling kan schaal- en efficiencyvoordelen bieden. Maar benut je op het gebied van planning & control alle kansen van die samenwerking?

Met het Prognose Model Gemeenten voldoe je als serviceorganisatie of samenwerkende gemeente snel en efficiënt aan de eisen van het BBV. Bovendien bouw je met het model op uniforme wijze de financiële kengetallen op voor alle deelnemende gemeenten. Op die manier kunnen raden en colleges de financiële positie van hun gemeente beter onderling vergelijken.

Verschillende samenwerkende gemeenten gebruiken mede om die reden al het Prognose Model Gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld om Leidse-Regio (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest), de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) en BAR-organisatie (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Minder kwetsbaar in P&C bij verloop en ziekte?

Elk jaar stroomt circa 1 op de 12 gemeenteambtenaren uit. En het ziekteverzuim bij gemeenten liep vorig jaar op naar gemiddeld 6,7%. Dat maakt ook jouw P&C-afdeling kwetsbaar, want vind in deze krappe arbeidsmarkt maar eens vervangers.

Met het Prognose Model Gemeenten verklein je dat risico. Je bent daardoor namelijk niet meer afhankelijk van één of enkele specialisten die de balansprognose, financiële kengetallen en het EMU-saldo opstellen.

Het model neemt namelijk alle complexe berekeningen van je over en legt automatisch de juiste dwarsverbanden. Bovendien zijn honderden pagina’s aan regels, voorschriften en toelichtingen op BBV-gebied verwerkt in het model. Die kennis hoeven medewerkers dus niet paraat te hebben.

Het enige wat je zelf hoeft te doen? Invullen! En daar ben je zo mee klaar. De invulinstructie vertelt je bovendien precies welke cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties je nodig hebt.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Meerjarig financieel inzicht vanaf ravijnjaar 2026?

Op hoeveel geld kan jouw gemeente de komende jaren rekenen? Van het accres tot de opschalingskorting; er zijn nogal wat onzekerheden over de uitkering uit het gemeentefonds.

VNG adviseerde gemeenten onlangs om voor ravijnjaar 2026 en verder een reële begroting te maken, op basis van het huidige takenpakket en de noodzakelijke investeringen. Ontstaat daarbij een tekort? Laat dat dan duidelijk zien, is de aanbeveling.

Het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. Sterker nog: met het model geef je raad en college duidelijk inzicht in meerjarige effecten op de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo, de meerjarenbalans en de financiële kengetallen.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model gehttps://gemeentemodel.nl/prognose-model-gemeenten/nereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Zo snappen raad en college al die cijfers en tabellen

Zeg eens eerlijk: hoeveel raadsleden in jouw gemeente lezen de kadernota en begroting helemaal? En kunnen ze al die cijfers en tabellen op de juiste manier interpreteren als ze niet dezelfde financiële bagage hebben als jij?

Het Prognose Model Gemeenten helpt je om daar verandering in te brengen. Het model genereert namelijk niet alleen razendsnel de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. Je krijgt er als bonus ook automatisch tabellen en visuals bij die makkelijk te interpreteren zijn.

De tabellen geven aan de hand van kleuren aan of jouw gemeente het goed doet of juist niet. In de visuals kun je ontwikkelingen afzetten tegen referentiewaarden, eigen streefwaarden of de signaleringswaarden van het ministerie. Zo zien raadsleden in één oogopslag hoe jouw gemeente er financieel voor staat.

Je zou die tabellen en visuals kunnen gebruiken voor een dashboard of een samenvatting voor de raad, net zoals je vaak een publiekssamenvatting maakt voor inwoners. Op die manier kun je college en raad op een toegankelijke manier meerjarig financieel inzicht bieden. 

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model

Geef de raad wat te kiezen met scenario’s in de kadernota

Wat doet de inflatie volgend jaar? Hoe ontwikkelt de rente zich in 2024? En op welke bijdragen van het Rijk kun je in de komende jaren rekenen? Het zijn vragen waar je over na moet denken bij het maken van de komende kadernota.

Niet alle ontwikkelingen zijn te voorspellen. Daarom is het een aanrader om te werken met scenario’s. Daarmee kun je raadsleden toch meerjarig inzicht geven in de financiële positie van jouw gemeente. De scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. 

Met de scenariomanager breng je bij verschillende scenario’s de meerjarige effecten in beeld op o.a. de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo, de meerjarenbalans en de financiële kengetallen.

Per scenario kan je in het model een dekkingsvoorstel opnemen. Zo kan je college en raad al voorstellen meegeven bij één of meerdere scenario’s. De effecten uit de verschillende scenario’s worden gevisualiseerd in grafieken en dashboards. Dit ondersteunt het verhaal achter de cijfers.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.
Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model.

Laat junior medewerkers de balansprognose maken!

Wist je dat er meer dan 2000 pagina’s aan regels, voorschriften en uitleg bestaan over de BBV-verplichtingen? Het is één van de redenen waarom in veel gemeenten ervaren financials zich bezighouden met het opstellen van de balansprognose, financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten.

En dat is eigenlijk zonde, zeker als er in jouw team ook nog eens vacatures openstaan en er meer werk ligt dan jullie in de schaarse tijd afkrijgen. Hoe mooi zou het zijn wanneer jij of jouw senior medewerkers zich weer kunnen focussen op bijvoorbeeld analyses en het duiden van de cijfers?

Dat is precies wat het Prognose Model Gemeenten mogelijk maakt. In het model zijn namelijk alle BBV-voorschriften verwerkt. Ook bevat het model alle stappen en berekeningen om te komen tot de balansprognose, financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten.

Het enige wat je zelf hoeft te doen? Invullen! Daar ben je zo mee klaar. De invulinstructie vertelt je bovendien precies welke cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties je nodig hebt. Hierdoor bespaar jij veel tijd of kun je dit werk overdragen aan junior medewerkers met minder BBV-kennis.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model.