Hoe geef jij invulling aan het VNG-advies over de meerjarenbegroting

Zoek jij ook naar manieren om de financiële effecten van ombuigingen scherp te presenteren in de meerjarenbegroting 2025-2028? 

Het lijkt nog wel even te duren voordat we een nieuw kabinet hebben en daarmee houdt ook de onzekerheid over de opschalingskorting, de korting op het accres en de ontwikkeling van het gemeentefonds aan. Ondertussen moet je als gemeente wél een meerjarenbegroting opstellen, waarbij je over het ravijnjaar 2026 heen kijkt. 

Reden voor VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) om onlangs advies uit te brengen aan gemeenten. De belangrijkste punten uit dat advies:

  • Bereid ombuigingen voor waartoe in jouw gemeente besloten zal worden indien de opschalingskorting van € 3 miljard vanaf 2026 niet wordt teruggedraaid of verzacht door het Rijk. Richt je daarbij vooral op medebewindstaken.
  • Presenteer deze gevolgen financieel én inhoudelijk zo scherp mogelijk. Beschrijf in ieder geval de 5 meest significante ombuigingsmaatregelen, hun consequenties en het taakveld dat daarmee geraakt wordt.

De scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten is een must-have om invulling te geven aan dat advies: 

  • Stel eenvoudig scenario’s voor ombuigingen op autonome en medebewindstaken op, waarna automatisch de effecten op de meerjarige financiële positie van jouw gemeente worden doorgerekend
  • De financiële effecten worden duidelijk gepresenteerd in visuals en dashboards met streef- en/of referentiewaarden. Zo kun je eenvoudig de impact van verschillende scenario’s met elkaar vergelijken en college en raad hierin meenemen. 

De scenariomanager is onderdeel van het Prognose Model Gemeenten, een integraal Excel-model dat BBV-proof is en al wordt gebruikt door meer dan 40 gemeenten in Nederland. Dat draagt bij aan een uniforme presentatie van ombuigingseffecten. 

De implementatie is laagdrempelig, binnen een paar uur stel je de eerste scenario’s op. En doordat het model stand-alone en offline functioneert, hoef je niet eerst langs de IT-afdeling. Hierdoor kun je al in de kadernota werken met scenario’s! 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak een afspraak voor een online demo, waarin je ontdekt hoe je op een scherpe manier de impact van ombuigingen in kaart brengt. Dat doe je op o.a. de structurele exploitatieruimte, solvabiliteitsratio, netto schuldquote, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo en de meerjarenbalans van jouw gemeente!

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een begrotingsmodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 40 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model.