Maak jouw begroting eenvoudig BBV-proof

Wist jij dat je bij de berekening van de kasgeldlimiet de dotaties aan de reserves moet meenemen bij het vaststellen van het begrotingtotaal? Of wat de consequenties van de nieuwe regeling schatkistbankieren betekenen voor jouw gemeente?

Als je kiest voor het Prognose Model Gemeenten hoef je daar zelf niet meer over na te denken. Alle updates in wet- en regelgeving zitten namelijk in het model. Je ontvangt jaarlijks een nieuwe versie waarmee je makkelijk voldoet aan de BBV-verplichtingen.

De basismodule van het Prognose Model Gemeenten ondersteunt je bij het maken van de kadernota en begroting. Je krijgt stap voor stap instructies om de benodigde cijfers op één plek in te voeren. Het model berekent vervolgens automatisch de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, het EMU-saldo en de financieringsbehoefte. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en in presentaties.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Over Gemeentemodel

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal model dat je veel tijd bespaart bij het maken van de begroting en jaarrekening. Met de scenariomanager-functionaliteit kun je bovendien eenvoudig scenario's opstellen, doorrekenen en presenteren.