Geef de raad wat te kiezen met scenario’s in de kadernota

Wat doet de inflatie volgend jaar? Hoe ontwikkelt de rente zich in 2024? En op welke bijdragen van het Rijk kun je in de komende jaren rekenen? Het zijn vragen waar je over na moet denken bij het maken van de komende kadernota.

Niet alle ontwikkelingen zijn te voorspellen. Daarom is het een aanrader om te werken met scenario’s. Daarmee kun je raadsleden toch meerjarig inzicht geven in de financiële positie van jouw gemeente. De scenariomanager van het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. 

Met de scenariomanager breng je bij verschillende scenario’s de meerjarige effecten in beeld op o.a. de structurele exploitatieruimte, het eigen vermogen, de financieringsbehoefte, het EMU-saldo, de meerjarenbalans en de financiële kengetallen.

Per scenario kan je in het model een dekkingsvoorstel opnemen. Zo kan je college en raad al voorstellen meegeven bij één of meerdere scenario’s. De effecten uit de verschillende scenario’s worden gevisualiseerd in grafieken en dashboards. Dit ondersteunt het verhaal achter de cijfers.

Zo werkt het Prognose Model Gemeenten

✅Geen implementatietijd ✅BBV-proof ✅Te combineren met elke P&C en GRC-tool.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting en kadernota, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager.

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. 

Doordat je werkt vanuit één bron, sluiten prognoses onderling altijd naadloos op elkaar aan. Ook bij last-minute aanpassingen. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.
Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model.

Over Gemeentemodel

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal model dat je veel tijd bespaart bij het maken van de begroting en jaarrekening. Met de scenariomanager-functionaliteit kun je bovendien eenvoudig scenario's opstellen, doorrekenen en presenteren.