Bespaar tijd bij het maken van de begroting

Dit begrotingsjaar is anders dan anders. Een nieuw college maakt vaak andere financiële keuzes, de herverdeling van het Gemeentefonds komt eraan en dan moet jouw gemeente ook nog eens voor het eerst zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven.

In dit drukke jaar is het handig als je snel kunt voldoen aan de BBV-verplichting tijdens het maken van de kadernota en de begroting. De basismodule van het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij.

Je krijgt stap voor stap instructies om de benodigde cijfers op één plek in te voeren. Het model berekent vervolgens automatisch de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, het EMU-saldo en de financieringsbehoefte. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en in presentaties.

Wist je dat al meer dan 35 gemeenten werken met het Prognose Model Gemeenten, waaronder ook 100.000+ gemeenten zoals Zwolle en Leiden?

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager. Al meer dan 35 gemeenten in Nederland gebruiken het model. Meer weten? Lees hier de meestgestelde vragen over het model. 

Over Gemeentemodel

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal model dat je veel tijd bespaart bij het maken van de begroting en jaarrekening. Met de scenariomanager-functionaliteit kun je bovendien eenvoudig scenario's opstellen, doorrekenen en presenteren.