Licentiecontrole maakt model nog veiliger

Vanaf dit jaar bevat het Prognose Model Gemeenten een licentiecontrole. Daarmee zorgen we ervoor dat het model alleen gebruikt kan worden door gemeenten die daadwerkelijk klant zijn bij Gemeentemodel.nl. De licentiecontrole maakt het model ook veiliger voor jouw gemeente. Iemand van buiten jouw gemeente kan hierdoor niet aan de slag met het door jullie ingevulde model.

Bij aanschaf van het model ontvang je als gemeente een licentietester. Deze tester geeft Gemeentemodel.nl eenmalig informatie over het domein van jouw gemeente. De nieuwe versie van het Prognose Model Gemeenten bevat ingebouwde functionaliteit waarmee we vervolgens kunnen vergelijken of het domein waar het model actief is overeenkomt met het domein van jouw gemeente. Ook kunnen we controleren of een gemeente nog een licentie heeft om het model te gebruiken. Voor deze controle maken we gebruik van zogenoemde VBA-macro’s in MS Excel. Het is daarom belangrijk dat die macro’s zijn ingeschakeld.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal Excel-model dat je helpt om snel, efficiënt en zorgvuldig te voldoen aan de verplichtingen uit het BBV. Het model is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool. Je voert op één plek cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties in. Het model genereert vervolgens voor jou de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, EMU-saldo en financieringsoverzichten. Ook kun je snel en eenvoudig scenario’s doorrekenen en de impact van deze scenario’s op de financiële positie van jouw gemeente in kaart brengen. Met behulp van visuals en aansprekende dashboards geef je raad en andere stakeholders eenvoudig op  duidelijke wijze meerjarig financieel inzicht. Het Prognose Model Gemeenten bespaart je zo veel tijd in de P&C-cyclus!

Over Gemeentemodel

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal model dat je veel tijd bespaart bij het maken van de begroting en jaarrekening. Met de scenariomanager-functionaliteit kun je bovendien eenvoudig scenario's opstellen, doorrekenen en presenteren.