Categorie Archieven: %s Techniek

Licentiecontrole maakt model nog veiliger

Vanaf dit jaar bevat het Prognose Model Gemeenten een licentiecontrole. Daarmee zorgen we ervoor dat het model alleen gebruikt kan worden door gemeenten die daadwerkelijk klant zijn bij Gemeentemodel.nl. De licentiecontrole maakt het model ook veiliger voor jouw gemeente. Iemand van buiten jouw gemeente kan hierdoor niet aan de slag met het door jullie ingevulde model.

Bij aanschaf van het model ontvang je als gemeente een licentietester. Deze tester geeft Gemeentemodel.nl eenmalig informatie over het domein van jouw gemeente. De nieuwe versie van het Prognose Model Gemeenten bevat ingebouwde functionaliteit waarmee we vervolgens kunnen vergelijken of het domein waar het model actief is overeenkomt met het domein van jouw gemeente. Ook kunnen we controleren of een gemeente nog een licentie heeft om het model te gebruiken. Voor deze controle maken we gebruik van zogenoemde VBA-macro’s in MS Excel. Het is daarom belangrijk dat die macro’s zijn ingeschakeld.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal Excel-model dat je helpt om snel, efficiënt en zorgvuldig te voldoen aan de verplichtingen uit het BBV. Het model is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool. Je voert op één plek cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties in. Het model genereert vervolgens voor jou de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, EMU-saldo en financieringsoverzichten. Ook kun je snel en eenvoudig scenario’s doorrekenen en de impact van deze scenario’s op de financiële positie van jouw gemeente in kaart brengen. Met behulp van visuals en aansprekende dashboards geef je raad en andere stakeholders eenvoudig op  duidelijke wijze meerjarig financieel inzicht. Het Prognose Model Gemeenten bespaart je zo veel tijd in de P&C-cyclus!

Een Excel-model, dat kan ik toch zelf ontwikkelen?

Bij gemeenten wordt MS Excel veelvuldig gebruikt. We zien dat veel ambtenaren allerlei overzichten maken in MS Excel en soms ingewikkelde modellen ontwikkelen. Toch constateren we dat het overgrote deel nog geen 5% gebruikt van wat er mogelijk is en dat de betrouwbaarheid vaak te wensen over laat.

Geen implementatiekosten

Het Prognose Model Gemeenten is bewust ontwikkeld binnen het Microsoft platform, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de functionaliteiten binnen MS Excel. Dat maakt de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid groot. Ambtenaren kunnen er snel mee aan de slag, omdat ze de basiskennis van MS Excel veelal wel in huis hebben. Dat scheelt implementatiekosten.

Niet afhankelijk van 1 medewerker

De uitgebreide handleiding en documentatie van updates helpt gemeenten niet alleen bij het gebruik, maar voorziet er vooral in dat je niet afhankelijk bent van 1 medewerker. We zien bij meer gemeenten dat men er vaak niet aan toekomt om een model zelf te bedenken, in te richten en het geheel gestructureerd en gedocumenteerd op te zetten. Het kost namelijk veel tijd om dat goed te doen.

Steeds doorontwikkeld

Juist het centrale beheer van dit model en het gebruik door meer gemeenten is een grote meerwaarde. Bij onze bestaande klanten werken slimme professionals die ook zelf vaak al modellen hebben ontwikkeld. Ook zij zien direct de meerwaarde en de professionele opzet van het Prognose Model Gemeenten. Het mooie is dat wij samen met klanten al nieuwe ontwikkelingen hebben gemaakt waar alle deelnemers van genieten.  ‘Maar dat kan ik toch ook zelf?’ is een gedachte die zo maar in je op kan komen. Want als je een beetje de weg weet in MS Excel voel je je al snel een ontwikkelaar. Onze klanten hebben echter al wel gemerkt dat het ontwikkelen in MS Excel toch wel iets anders is dan alleen het werken met data en draaitabellen en het creëren van overzichten.

Focus op het verhaal

Onze specialiteit gaat dan ook verder dan alleen het maken van overzichten. Wij helpen onze klanten graag met integraal werken, het visualiseren van cijfers en de presentatie van betrouwbare en onderbouwde cijfers. Aan de professionals is het dan de uitdaging die visualisaties te gebruiken in adviezen en om het verhaal er bij te vertellen. Dat brengt ons allemaal verder. Wij begrijpen ook dat die ontwikkeling – het presenteren en het verhaal vertellen – wellicht spannender is dan je te blijven verliezen in het zelf opzetten van een Excel-overzicht. En ook in die ontwikkeling willen je graag helpen! Vraag gerust naar de mogelijkheden die we bieden om samen de financiële professionaliteit in advisering verder te brengen.