Inspireer het nieuwe college met dashboards

Overal in Nederland zijn nieuwe wethouders gestart. Grote kans dat ook jouw college een aantal nieuwe gezichten heeft. Wil je die wethouders dit jaar echt goed meenemen in de financiële positie van jouw gemeente?

Dan helpt het als je cijfers en trends visualiseert. Het Prognose Model Gemeenten helpt je daarbij. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. Om de ontwikkeling in perspectief te plaatsen, worden in het dashboard bovendien referentiewaarden getoond. Veel toegankelijker toch dan al die tabellen?

Goed om te weten: starten met het Prognose Model Gemeenten is eenvoudig. Het model is namelijk voorzien van een duidelijke invulinstructie. Per onderdeel van het model vind je uitleg over de stappen die je moet zetten. De implementatie is daardoor erg laagdrempelig. Binnen een dag kan je helemaal zelfstandig werken met het model en heb je de overzichten voor de begroting klaar.

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal financieel model dat gemeenten helpt om te voldoen aan hun BBV-verplichtingen. Het model bestaat uit een basismodule voor de begroting, een jaarrekeningmodule en een scenariomanager en is te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool.

Je voert op één plek cijfers in, het model genereert vervolgens de balansprognose, de financiële kengetallen, het EMU-saldo, een kasstroomoverzicht en financieringsoverzichten. De cijfers uit de verschillende prognoses worden automatisch verwerkt in visuals en getoond in een dashboard. De tabellen en grafieken kan je direct gebruiken in je P&C-stukken en presentaties.

Over Gemeentemodel

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal model dat je veel tijd bespaart bij het maken van de begroting en jaarrekening. Met de scenariomanager-functionaliteit kun je bovendien eenvoudig scenario's opstellen, doorrekenen en presenteren.