Hoeveel tijd kost de jaarrekening jou?

De begroting is net klaar, snel door met de jaarrekening. Want voor je het weet wil het college de eerste versie zien. Gelukkig kun je veel tijd besparen met de jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten!

Met de jaarrekeningmodule genereer je namelijk in een handomdraai financiële kengetallen zoals de netto schuldquote, de sovabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. Maar ook de balans inclusief geprognosticeerde begroting, het EMU-saldo en een kasstroomoverzicht rollen moeiteloos uit het model.


Je bespaart niet alleen tijd omdat alle berekeningen voor jou worden uitgevoerd door het model. Een groot voordeel is ook dat je cijfers eenvoudig maar op één plek hoeft in te voeren. Ze worden vervolgens integraal gebruikt door het model, waardoor cijfers naadloos aansluiten. Dat scheelt veel handwerk. En volgend jaar bespaar je nóg meer tijd. Want dan staan de gegevens die je hebt ingevoerd voor de begroting 2023 en de jaarrekening 2022 al voor je klaar!

Over Gemeentemodel

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal model dat je veel tijd bespaart bij het maken van de begroting en jaarrekening. Met de scenariomanager-functionaliteit kun je bovendien eenvoudig scenario's opstellen, doorrekenen en presenteren.