Razendsnel duidelijke visuals voor je jaarrekening

Zelf grafieken en tabellen maken voor de jaarrekening? Dat kan makkelijker! Met de jaarrekeningmodule van het Prognose Model Gemeenten creëer je in een handomdraai visuals of zelfs een compleet dashboard!

De jaarrekeningmodule geneert bijvoorbeeld automatisch visuals van de financiële kengetallen die je moet opnemen in jouw jaarrekening. Laat daarbij de ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar zien of zet de kengetallen af tegen eigen streefwaarden of de centraal vastgestelde signaleringsgrenzen.

Met een dashboard geef je college en raad een goed beeld van de onderlinge samenhang tussen de kengetallen. Zo sluit je aan bij de aanbevelingen uit de BBV-notitie ‘Meerjarig financieel inzicht voor de raad’ (2020).

Met de jaarrekeningmodule vergelijk je de balans met de geprognosticeerde begroting. Ook genereer je in een handomdraai het EMU-saldo en een kasstroomoverzicht. Alle onderdelen worden berekend en gepresenteerd in lijn met de aanbevelingen en voorschriften uit de meest recente BBV-notities. Het model helpt je mee om een juiste duiding van de cijfers te geven. Zo wordt het Emu-saldo grafisch vergeleken met de individuele referentiewaarde van je gemeente.

Over Gemeentemodel

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal model dat je veel tijd bespaart bij het maken van de begroting en jaarrekening. Met de scenariomanager-functionaliteit kun je bovendien eenvoudig scenario's opstellen, doorrekenen en presenteren.