Snel en efficiënt prognoses opstellen van het EMU-saldo en kasstromen

Het BBV schrijft voor dat je een prognose van het EMU-saldo opneemt in de begroting van jouw gemeente. Het EMU-saldo is het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van jouw gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Waarschijnlijk stuur je in jouw gemeente niet op het EMU-saldo, maar is er wél behoefte aan inzicht in kasstromen.

Snel en efficiënt prognoses opstellen van het EMU-saldo en kasstromen

Stel snel een goede kengetallenprognose op

Het BBV schrijft voor dat je een prognose van kengetallen opneemt in de begroting van jouw gemeente. Het gaat om o.a. de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. Aan de hand daarvan kunnen bijvoorbeeld raadsleden de financiële positie van jouw gemeente beoordelen en vergelijken met die van andere gemeenten.

Snel en efficiënt prognoses opstellen van het EMU-saldo en kasstromen

Dit levert het whitepaper jou op

  • Ontdek welke gegevens je nodig hebt voor de EMU-saldoprognose en hoe je die opstelt
  • Ontdek de toegevoegde waarde van een kasstroomprognose voor jouw gemeente
  • Ontdek de voordelen van een modelmatige opzet van de EMU-saldoprognose en kasstroomprognose
  • Leer hoe je de EMU-saldoprognose en kasstroomprognose binnen enkele uren kunt opstellen