Een goede balansprognose voor jouw gemeente

Sinds een aantal jaar moet je in de begroting van jouw gemeente ook een geprognosticeerde balans opnemen. Hierdoor krijgen onder andere raadsleden beter inzicht in hoe gezond de meerjarige balanspositie van jouw gemeente is. Het BBV schrijft slechts beperkt voor hoe je zo’n balansprognose opstelt. Ben jij ook zoekend naar handvatten en wil je minder tijd kwijt zijn aan het opstellen van de balansprognose? Download dan onze whitepaper Balansprognose.

Een goede balansprognose voor jouw gemeente

Stel snel een goede kengetallenprognose op

Het BBV schrijft voor dat je een prognose van kengetallen opneemt in de begroting van jouw gemeente. Het gaat om o.a. de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. Aan de hand daarvan kunnen bijvoorbeeld raadsleden de financiële positie van jouw gemeente beoordelen en vergelijken met die van andere gemeenten.

Dit levert het whitepaper jou op

  • Ontdek welke informatie je nodig hebt om de balansprognose op te stellen
  • Lees welke uitgangspunten je moet bepalen voor je aan de slag gaat
  • Ontvang tips over het bepalen van je detailniveau en sluitpost
  • Gebruik een handig stappenplan voor het opstellen van jouw prognose
  • Ontdek de voordelen van een modelmatige opzet van de balansprognose
  • Leer hoe je de balansprognose binnen enkele uren kunt opstellen